Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Za vedou sa dá ísť až k oblakom. Skúste Botanickú záhradu na Lomnickom štíte

VEDA NA DOSAH

močiarne spoločenstvo

Vedeli ste, že najvyššie položená prírodná Botanická záhrada v celej Európe sa nachádza na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách? Otvorili ju v júni 2008 Štátne lesy Tatranského národného parku a svojim návštevníkom ponúka nezabudnuteľné zážitky v nadmorskej výške 2 634 metrov. Odporúčame preto v rámci možností kam za vedou pokochať sa výhľadom a krásami tatranskej prírody; nachádza sa tu 22 druhov vzácnych, prirodzene rastúcich rastlín, ktorým nevadí nízka teplota ani nadmorská výška. Udomácnili sa v tomto jedinečnom vysokohorskom ekosystéme, priamo v ich prirodzenom prostredí. Voľne rastú na skalných stenách druhého najvyššieho slovenského vrcholu.

Ako uvádzajú Štátne lesy TANAP-u, Botanická záhrada má kultúrno-výchovné poslanie. Prvoradým cieľom je poznávanie tatranskej prírody, ako aj záchrana a zachovanie vzácnych a ohrozených druhov tatranskej flóry, ich ochrana a výchova k aktívnemu vzťahu k tatranskej prírode.

expozícia Tatranskej prírodyDo Botanickej záhrady na Lomnickom štíte je potrebné cestovať lanovkou, celá nádhera sa dá pozorovať a obdivovať priamo z vyhliadkovej terasy. Známy tatranský vrchol ponúka okrem prekrásnych výhľadov i rôznorodosť rastlinstva; od všakovakých druhov lišajníkov, machorastov, ale aj papraďorastov a kvitnúce rastlinky. Niektoré majú reliktný charakter (zvyšky kveteny minulého geologického obdobia) a až 10 druhov z nich má endemický charakter (endemit sa vyskytuje len na určitom ohraničenom mieste a nikde inde na svete), napr. lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae) rastie iba v Tatrách.

Myšlienka na vytvorenie Botanickej záhrady na Lomnickom štíte vznikla v 50-tych rokoch minulého storočia, kedy tu vykonávala súpis voľne a prirodzene rastúcich exemplárov botanička Štátnych lesov TANAP-u Libuše Paclová.

Samotná expozícia je rozdelená na vegetáciu, ktorá prirodzene rastie nad hranicou snehu (tzv. niválne druhy) – je umiestnená na pravej strane vrcholového chodníka a na vegetáciu, ktorá rastie pod hranicou snehu (tzv. subniválne druhy) – tá zaberá ľavú stranu. Hranica snehu (alebo tzv. snežná čiara) vo Vysokých Tatrách vedie v nadmorskej výške 2 550 – 2 600 m. n. m.

Hlavný význam vegetačného krytu spočíva v tom, že tieto rastliny sú neuveriteľne prispôsobené extrémnym životným podmienkam najvyšších polôh, kde spolu s lišajníkmi a machmi spevňujú pôdu, spomaľujú odtok vody zo zrážok a topiaceho sa snehu a významne regulujú vlhkostný režim pôdy. Ich ochrana je preto veľmi dôležitá. Rastie tu lomikameň protistojnolistý, machovitý, pižmový, karpatský, pochybkovitý. Jednotlivé druhy sú označené drevenými tabuľkami s názvami rastlín. Okrem toho sa tu nachádzajú informačné panely, na ktorých sú znázornené fotografie rastlín na vrchole ich vegetačného života aj s krátkym popisom, aby bolo možné lepšie si ich predstaviť.

diablik močiarny klinček ľadovcový

Pre uľahčenie prehliadky bola postavená visutá vyhliadková terasa. Ponúka zábery na okolité štíty, pričom návštevníkom sa naskytá pohľad až do Malej Studenej doliny. Terasa je 1 m široká a 4 m dlhá. Jej konštrukcia je vyrobená z odolných oceľových materiálov a pri záťaži 1,5 tony dokáže vydržať nápory vetra s rýchlosťou až 250 km/ hod.

Na Lomnickom štíte sa nachádza aj Meteorologická stanica, ktorá je najvyššie položeným pracoviskom na Slovensku. V päťdesiatych rokoch 20. storočia tu postavili pracovisko pre astronómov z Laboratória fyziky kozmického žiarenia a koronálnej stanice Astronomického ústavu SAV.

MúzeumNávštevníci Vysokých Tatier by isto nemali obísť ani Múzeum TANAP-u, ktoré ich oboznámi s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na Slovensku – okolo 30 000 návštevníkov ročne. Výstavná časť múzea je rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú.

Pracovníci Múzea TANAP-u nedávno pripravili návštevníkom aj niekoľko noviniek. Jednou z nich je úprava botanických panelov. „Obnovili sme pôvodné tabule s rastlinami Tatier. Na dvadsiatich nových svetelných tabuliach predstavujeme druhy rastlín, ktoré rastú v rôznych biotopoch v Tatrách,“ povedala botanička Zuzana Homolová. „Okrem toho pribudla nová informatívna tabuľa a preparáty netopierov, ktoré priblížia ich život v našom národnom parku“ dodáva zoologička Gabriela Chovancová. Zaujímavosťou je exponát odtlačku tatranského dinosaura a jeho zmenšený model.

Múzeum sa špecializuje na oblasť ochrany prírody Tatranského národného parku, s odborným zameraním na prezentáciu živej a neživej prírody a ľudskej aktivity v tomto území. Pritom plní nezastupiteľnú poznávaciu, dokumentačnú, prezentačnú a výchovno-vzdelávaciu funkciu. Vystavené exponáty z oblasti geológie, fauny a flóry, histórie a etnografie na území Tatier sú v každodennej starostlivosti odborných pracovníkov Výskumnej stanice a Múzea Štátnych lesov TANAP-u. Pre záujemcov z radov návštevníkov ponúka premietanie viacerých videofilmov alebo prednášky s tematikou ochrany prírody. Svoje nezastupiteľné miesto tu majú nielen informačné materiály o Tatranskom národnom parku, mapy, kalendáre, časopis Tatry či pohľadnice, ale aj odborná literatúra o histórii a ochrane prírody v Tatrách.

Múzeum je v prevádzke celoročne.

Otváracie hodiny:

máj – september október – apríl
pondelok – nedeľa

8.30 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.

8.30 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

 

Info a foto zdroje:

http://www.lesytanap.sk/sk/pre-navstevnikov/muzeum-tanapu/

https://www.vt.sk/hory/letne-atrakcie/prirodna-botanicka-zahrada

http://www.lesytanap.sk/sk/pre-navstevnikov/botanicka-zahrada/

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky