Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Peľ v hodnotení kvality životného prostredia

VEDA NA DOSAH

Z peľu vieme zistiť, ako vyzeral život u nás v minulosti. Na základe starých herbárov rastlín, ktoré sa dnes nachádzajú v archívoch a múzeách, poznáme fakty o zdraví nášho prostredia pred 100 rokmi. Dokážeme porovnať, aké bolo pred 50 rokmi a aké je teraz. Peľ nám na to dáva odpoveď.

O peli z pohľadu hodnotenia kvality životného prostredia nám vo Vedeckej kaviarni porozprával prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. V prednáške vysvetlil problematiku obnovujúcich sa a prispôsobujúcich sa mechanizmov rastlín i adaptácie na zmeny životného prostredia. Objasnil vytvorenie testu určenia ekogenotoxicity – environmentálnej mutagenézy s využitím druhov divorastúcej flóry. Prezentoval aj svoju metódu retrospektívneho monitoringu ekogenotoxicity na rastlinách na Slovensku za posledných sto rokov, ktorá umožňuje odhaliť a určovať významné zmeny v životnom prostredí už na základe využitia starých herbárových položiek. Na záver prednášky priblížil aj súčasný stav ekogenotoxicity, resp. kvality životného prostredia v jednotlivých priemyslových a mestských aglomeráciách, ktorým sa venoval vo svojom výskume.

Kto je Karol Mičieta

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. pôsobí ako rektor Univerzity Komenského v Bratislave a vedúci Katedry botaniky na Prírodovedeckej fakulte UK.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky