Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Planéta Neptún v opozícii

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /slnečná sústava/

Dňa 5. 9. 2017 bude planéta Neptún v opozícii. Vďaka tejto polohe bude viditeľná celú noc a zároveň bude aj najbližšie k Zemi. Nevynechajte preto príležitosť pozorovať túto planétu, ktorá bola objavená na základe zákonov nebeskej mechaniky v roku 1846, odporúča RNDr. Zoltán Garai, PhD., astrofyzik a vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV.

Hovorí, že prednedávnom, 15. 6. 2017, sme mali možnosť vidieť planétu Saturn v opozícii a 5. 9. 2017 budeme mať možnosť pozorovať ďalšiu planétu Slnečnej sústavy v tejto polohe. „Tentokrát to bude planéta Neptún, ktorá vďaka polohe v opozícii bude viditeľná celú noc. Je to teda najvhodnejšie obdobie na pozorovanie tejto planéty,“ uvádza RNDr. Zoltán Garai, PhD.

Pokračuje, že v predošlom článku „Saturn v opozícii“ sa už zmienil o tom, že obežný pohyb planét okolo Slnka je možné sledovať predovšetkým zo Zeme, ktorá sama vykonáva tento obežný pohyb. „Počas obehu preto z času na čas nastávajú význačné polohy (aspekty) planét voči Zemi a Slnku, ktoré majú aj svoje názvy, napr. tzv. konjunkcia, kvadratúra alebo náš prípad – opozícia. S význačnými polohami planét úzko súvisí aj dobrá pozorovateľnosť, či práve zlé pozorovacie podmienky danej planéty.“

Odborník vysvetľuje, že počas konjunkcie je planéta Neptún nepozorovateľná, pretože vychádza a zapadá so Slnkom. „Postupom času, vďaka vzájomnému obežnému pohybu objektov, predovšetkým Zeme a v oveľa menšej miere Neptúna, sa táto planéta uhlovo vzdiali od Slnka a podmienky na jej pozorovanie sa postupne zlepšujú. Počas kvadratúry je uhlová vzdialenosť Neptúna od Slnka práve 90°. Počas západnej kvadratúry Neptún vychádza okolo polnoci a kulminuje v ranných hodinách, pri východnej kvadratúre zas kulminuje vo večerných hodinách a zapadá okolo polnoci. Uprostred noci je planéta pomerne nízko nad obzorom, preto kvadratúra neposkytuje najlepšie podmienky na pozorovanie Neptúna. Podmienky na pozorovanie tejto planéty sú najlepšie počas opozície,“ zdôraznil. Pri „pohľade zhora“ je Neptún v tom čase presne na opačnej strane Zeme, ako je Slnko. Táto situácia nastane práve 5. 9. 2017.

RNDr. Zoltán Garai, PhD. uvádza, že v prípade pozorovacieho stanovišťa, napr. v Banskej Bystrici, bude planéta Neptún dňa 5. 9. 2017 vychádzať okolo 19:15 hod. občianskeho času, kulminovať bude po polnoci, cca o 00:40 hod. a zapadne zhruba o 06:00 hod. ráno. „Smerom na západ od tohto miesta, v rámci územia Slovenska, budú tieto časy posunuté maximálne cca o +9 min. a východne od tohto miesta maximálne cca o -13 min. Môžeme teda vidieť, že Neptún v danom čase vychádza večer, kulminuje okolo polnoci a zapadá až ráno, teda planéta je viditeľná počas celej noci, čo je charakteristické pre polohu objektu v opozícii so Slnkom. Treba však poznamenať, že Neptún ani v momente kulminácie nebude príliš vysoko nad obzorom, aj keď z tohto hľadiska o trochu prekoná nedávnu opozíciu planéty Saturn. Neptún sa v našich zemepisných šírkach dostane do maximálnej výšky 33 až 34° nad obzorom (Obrázok č. 1). Na to, aby sme planétu uvideli o čosi vyššie, je potrebné ísť južnejšie.“  

Obrázok č. 1 – Kulminácia planéty Neptún v programe Stellarium dňa 6. 9. 2017 o 00:40:39 hod. (LSEČ), počítaná pre lokalitu Banská Bystrica.

Odborník ďalej vysvetľuje, že počas opozície bude k nám planéta Neptún najbližšie, čo aj tak znamená vzdialenosť medzi našou planétou a Neptúnom zhruba 28,938 AU (1 AU sa rovná strednej vzdialenosti medzi Slnkom a Zemou). „Veľká vzdialenosť a relatívne malý polomer planéty (Neptún má polomer iba 3,8-násobku polomeru Zeme) je príčinou toho, že oproti Jupiteru a Saturnu sa nám Neptún javí v ďalekohľade ako malý kotúčik s priemerom 2,4″ (Obrázok č. 2).“

Obrázok č. 2 – Planéta Neptún a jej blízke hviezdne okolie počas kulminácie dňa 6. 9. 2017 o 00:40:39 hod. (LSEČ), počítaná pre lokalitu Banská Bystrica.

„Planétu Neptún nájdeme ako malý modrastý kotúčik v súhvezdí Vodnár, neďaleko od hviezdy λ Aqr. Jasnosť Neptúna je cca 7,8 magnitúdy. Ak by sme chceli porovnať jasnosť planéty s jasnosťou iných známych objektov, tak Neptún je zhruba 2,5-krát jasnejší ako Saturnov mesiac Titan a 2,5-krát slabší ako Jupiterov mesiac Callisto. Voľným okom je teda planéta neviditeľná, na jej pozorovanie potrebujeme aspoň poľovnícky ďalekohľad. Cez väčší ďalekohľad Neptún uvidíme ako modrastý disk, bez akýchkoľvek detailov,“ opisuje RNDr. Zoltán Garai, PhD.

Pozorovania zo Zeme podľa neho poskytujú málo informácií o Neptúne, preto pri spoznávaní tejto planéty v značnej miere pomohla vesmírna sonda Voyager 2, ktorá preletela v blízkosti Neptúna v auguste 1989. „Najdôležitejším atmosférickým útvarom, ktorý objavil Voyager 2, je Veľká tmavá škvrna, čo je obrovský anticyklonálny veterný systém. Okrem tohto útvaru môžeme spomenúť aj Malú tmavú škvrnu, čo je cyklonálny veterný systém a veľké svetlé riasovité oblaky z metánu, tzv. skútre. O prítomnosti metánu, ktorý absorbuje červenú časť spektra slnečného žiarenia, svedčí aj tmavomodrá farba atmosféry (Obrázok č. 3).“      

Obrázok č. 3 – Planéta Neptún, fotografovaná sondou Voyager 2 v roku 1989. Uprostred disku planéty vidno Veľkú tmavú škvrnu a vľavo dole Malú tmavú škvrnu. Svetlé riasovité oblaky sú tzv. skútre (Zdroj: NASA/JPL, Voyager 2, 1989).

Podmienky na pozorovanie Neptúna sa po opozícii budú zhoršovať, jeho viditeľnosť skracovať a začiatkom decembra dosiahne polohu východnej kvadratúry a bude teda zapadať okolo polnoci, pripomína RNDr. Zoltán Garai, PhD. Ďalšia opozícia planéty Neptún so Slnkom nastane podľa neho o 367,49 dňa neskôr, teda 7. 9. 2018, po uplynutí synodickej obežnej doby planéty. „O synodickej obežnej dobe sme sa už zmienili v článku ´Saturn v opozícii´, preto ju na tomto mieste nebudeme popisovať. Môžeme ale vidieť, že synodická obežná doba Neptúna je z hľadiska trvania veľmi blízka siderickému roku Zeme (pre epochu J2000.0 je to 365,25636 dňa), čo je čas, za ktorý naša planéta spraví jeden obeh okolo Slnka voči hviezdam. Kým Zem spraví jeden takýto obeh,  planéta Neptún sa zatiaľ posunie po svojej dráhe relatívne len o malý kúsok, obieha totiž približne v 30-krát väčšej priemernej vzdialenosti okolo Slnka ako naša planéta, preto sa Neptún pohybuje s oveľa menšou priemernou obežnou rýchlosťou ako Zem. Preto sa planéty stretnú počas ďalšej opozícii iba o trochu oneskorene voči siderickému roku Zeme,“ uzavrel odborník.       

 

Občianske združenie Slovenské planetáriá pre Vás pri tejto príležitosti pripravilo nočné pozorovanie oblohy. Nájdete ich aj s ďalekohľadom od 20.00 do 22.00 hod. na dunajskom nábreží pri OC Eurovea, približne na úrovni reštaurácie Kolkovňa.

Ďalšie plánované pozorovania v roku 2017 s dátumami a názvom pozorovaného úkazu na oblohe:

22. 9. 2017, piatok – JESENNÁ ROVNODENNOSŤ

13. 11. 2017, pondelok – KONJUNKCIA VENUŠE A JUPITERA

Každý zmienený termín sa nebude pozorovať len samotný úkaz, ale bude to tiež príležitosť zamieriť teleskop aj na iné vesmírne telesá, či už Jupiter, Saturn, dvojhviezdu Albireo, hviezdokopu Plejády alebo jedinú galaxiu viditeľnú voľným okom, Galaxiu Andromeda.

 

Informácie a foto poskytol: RNDr. Zoltán Garai, PhD., astrofyzik, vedecký pracovník, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica a Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo                  

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

   

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky