Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Michaela Musilová: Študenti majú jedinečnú príležitosť poslať vlastný experiment na Mars!

Marta Bartošovičová

Dr. Michaela Musilová na Marťanskej púštnej výskumnej stanici v USA

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity a Slovenské elektrárne organizujú 1. ročník súťaže pre stredné a vysoké školy Misia Mars. Do 24. októbra 2016 (poznámka redakcie: pôvodný termín bol predĺžený) sa môžu do súťaže prihlásiť so svojim projektom jednotlivci – stredoškoláci alebo študentské tímy zložené zo stredoškolákov a vysokoškolákov.

Úlohou prihlásených študentov alebo tímov je vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý následne uskutoční medzinárodný kolektív pod vedením slovenskej vedkyne Dr. Michaely Musilovej počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017.

Experimenty by mali byť vytvorené tak, aby ich výsledky boli praktickým prínosom pre ďalší výskum možností života na Marse z pohľadu rôznych vedeckých disciplín: biológie, medicíny, energetiky, techniky a ďalších.  

Zapojte sa do súťaže!

Stredoškoláci (jednotlivci) alebo tímy zložené zo študentov stredných a vysokých škôl maximálne s piatimi členmi môžu svoj projekt prihlásiť do 24. októbra 2016 vyplnením on-line formulára. Prihlasovací formulár

Súťaž nie je určená pre vysokoškolákov (jednotlivcov) ani tímy zložené iba zo študentov vysokých škôl. Ide o podporu vzájomnej spolupráce a interakciu rôznych vekových kategórií mladých ľudí pri príprave a realizácii vedecko-technických výskumných projektov.

Výber najlepších

Z prihlásených experimentov bude v prvom kole vybraných 5 najlepších. Tie budú predstavené verejnosti počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku (7. – 13. 11. 2016), kde sa rozhodne aj o víťazovi súťaže.

Odborný garant súťaže 

Dr. Michaela Musilová, MSci – astrobiologička so zameraním na extrémofily – organizmy žijúce v extrémnych podmienkach, ako sú pevninské ľadovce, oceánske priekopy a pod. Podľa jej slov, práve takéto organizmy by sme mohli nájsť na iných planetárnych telesách vo vesmíre. Ako jedna z mála zakúsila aké je to byť astronautom žijúcim na Marse. V roku 2014 totiž absolvovala simulovanú misiu na Marťanskej púštnej výskumnej stanici (Mars Desert Research Station) v USA. Druhýkrát si to vyskúša v januári 2017, keďže ju vybrali do ďalšej misie, ale teraz už ako vedúcu (commander) celej posádky.

Kto je Michaela Musilová?

Michaela Musilová (1988) pochádza z Bratislavy. Maturovala na francúzskom Lycée Chateaubriand v Ríme (2007). V rokoch 2007 – 2011 študovala planetárne vedy na University College v Londýne (UK) a California Institute of Technology (USA), kde absolvovala bakalárske a magisterské štúdium. Doktorát získala na University of Bristol (UK). Počas svojho štúdia získala aj výskumný grant pre prácu priamo v NASA Jet Propulsion Laboratory (USA). Za odmenu za jej výskum v NASA mohla Michaela vložiť svoj podpis do robota Curiosity, ktorý je momentálne na Marse. Spolupracovala tiež na viacerých projektoch Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a pracovala pre Londýnske observatórium.

Nedávno sa vrátila na Slovensko s túžbou pomôcť rozvinúť slovenský vesmírny výskum a priemysel spolu so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (Slovak Organisation for Space Activities – SOSA), ktorej je predsedníčkou. V súčasnosti okrem práce v SOSA je prednášajúcou výskumníčkou pre International Space University a konzultantkou pre niekoľko zahraničných firiem, ako napríklad Mission Control Space Services Inc. Jej veľkým snom je v budúcnosti spolupracovať na vesmírnej misii (snáď aj so zapojením Slovenska), ktorej cieľom bude nájsť život v mimozemskom priestore.

Michaela Musilová pri geologickom prieskume

Pri príležitosti vyhlásenia súťaže Misia Mars sme úspešnú vedkyňu Dr. Michaelu Musilovú, MSci, požiadali o rozhovor.

M. B.: Vedeckým zameraním, skúsenosťami a odhodlaním ísť za svojim snom ste vzorom pre mnohých mladých ľudí. Čo ovplyvnilo Vaše vedecké smerovanie a životné rozhodnutia?

M. MUSILOVÁ: „Je to dlhý príbeh čo všetko ovplyvnilo moje vedecké smerovanie a životné rozhodnutia. Je celkom dobre opísaný v rozhovore pre startitup.sk. V skratke, išlo o to, držať sa svojej vášne a svojich snov, napriek množstvu prekážok, ktoré som mala pred sebou. Mala som vášeň pre prírodné vedy od malička a hlavne teda pre vesmír. Keby nebolo môjho odhodlania ísť si za štúdiom astrobiológie, tak ešte na strednej by som sa bola rozhodla pre úplne iný odbor (históriu umenia alebo diplomaciu) a neviem či by som dnes bola spokojným človekom. Je veľmi dôležité v živote robiť to čo človeka baví a nenechať sa odradiť, keď cesta k tomu nejde ľahko.“

M. B.: Patríte medzi odborníkov, ktorí sa po štúdiách a pôsobení v zahraničí vrátili na Slovensko. S akými pocitmi ste sa vrátili? Možno už teraz povedať, že sa splnili Vaše očakávania?

M. MUSILOVÁ: „Minulý rok som sa vrátila na Slovensko, aby som sa tu pokúsila rozbehnúť astrobiologický výskum a niekoľko medzinárodných projektov, aby sa tu mohol rozvinúť vesmírny sektor. Mala som síce niekoľko lákavých ponúk v zahraničí, ale chcela som pomôcť posunúť tento odbor ďalej a tým pádom, aby sa tu výskumníci zaoberajúci sa vesmírom (a najmä astrobiológiou), či už Slováci alebo zahraniční vedci, mohli uplatniť. Teraz je aj na to ten správny čas. Slovensko je totiž momentálne spolupracujúcim štátom v takzvanom PECS programe v rámci ESA (Európska vesmírna agentúra). To znamená, že máme približne päť rokov na to, aby sa Slovensko stalo konkurencieschopné vo vesmírnom priemysle a výskume v porovnaní s ostatnými ESA krajinami. Až potom sa budeme môcť stať plnými členmi ESA a využívať výhody členstva ESA naplno. Máme tu veľký potenciál a veľa šikovných ľudí, takže verím, že sa to podarí. Len treba spojiť sily a zapojiť čím viac študentov, akademikov, firiem aj organizácií, akou sme v SOSA, aby sme ten potenciál do najlepšej miery využili. Stále na tom pracujem, takže moje očakávania sa ešte nesplnili. Za to robíme vo vesmírnom sektore veľmi dobre pokroky vpred a mám z toho veľkú radosť. Tak isto mám niekoľko študentov, pre ktorých som školiteľkou pre astrobiologické projekty, takže aj z toho mám radosť, že sa tento odbor rozvíja na Slovensku.“

M. B.: Od júna 2016 ste predsedníčkou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA), ktorá je spolu so Slovenskými elektrárňami organizátorom súťaže Misia Mars. Čo bolo podnetom pre zorganizovanie tejto súťaže a aký je jej cieľ?

M. MUSILOVÁ: „Oslovila som Slovenské elektrárne s podnetom zorganizovania tejto súťaže, keď ma vybrali viesť ďalšiu misiu na simulovaný Mars. Keď som išla prvý krát na „Mars”, tak som už vtedy mohla reprezentovať Slovensko a SOSA. Malo to veľký úspech a veľa ľudí a organizácií po celom svete sa dozvedelo, že aj na Slovensku sa venujeme vesmírnemu výskumu. Tentokrát som chcela Slovensko ešte viac zapojiť do misie a hlavne slovenských študentov a školy. Chcela som im ponúknuť jedinečnú možnosť zapojiť sa do svetovej simulovanej misie na Mars s vlastným výskumným projektom.“

M. B.: Čo by mohlo byť najväčšou motiváciou študentov pre účasť v súťaži Misia Mars?

M. MUSILOVÁ: „Najväčšia motivácia pre študentov by mohla byť práve tá, že toto je tá unikátna príležitosť môcť sa zapojiť do prestížnej medzinárodnej spolupráce niekoľkých krajín a vesmírnych agentúr z celého sveta. Študenti si môžu vymyslieť a zrealizovať vlastný výskum v Marťanskej púštnej výskumnej stanici, kde sa normálne robí veľmi náročný konkurz pre výber posádky a experimentov do misie. Ak sa ich experiment podarí, tak budú mať aj možnosť publikovať svoje výsledky vo vedeckých časopisoch. Táto misia bude takisto sledovaná svetovými médiami a tým pádom študenti budú mať možnosť medzinárodne spropagovať svoju prácu. Všetci účastníci piatich tímov, ktoré sa dostanú do finále súťaže, tiež získajú rôzne ocenenia a dary, takže motivácií zúčastniť sa súťaže je veľa.“

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu Dr. Michaely Musilovej

Video: Súťaž Misia Mars

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky