Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Veľtrh plný vedomostí a nadšencov vedy

Monika Tináková

Záujem o vedu naprieč generáciami – aj tento zámer sa už po druhý raz podarilo naplniť podujatiu Vedecký veľtrh. Na aktuálnom ročníku aktívne spolupracovalo viac ako 50 organizácií, ktoré pre návštevníkov pripravili bohatý, a najmä pútavý program. Vedecký veľtrh prezentoval vedu hravou a zábavnou formou tak, aby deti všetkých vekových kategórií objavili jej čaro a predovšetkým jej význam v každodennom živote človeka. Záujem verejnosti vytvoril spolu s organizátormi a vystavovateľmi podujatie s nezabudnuteľnou atmosférou.

mladí návštevníci podujatia

 

Vedecký veľtrh slávnostne otvorili organizátori – občianske združenie Veda nás baví v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a krátky príhovor predniesol aj podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. Vystavovateľmi boli vysokoškolské fakulty, ústavy SAV, stredné odborné školy, ale napríklad aj vedecké krúžky či technologické firmy. Deviataci základných škôl a stredoškolskí maturanti budú mať vďaka podujatiu jednoduchšiu situáciu pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu. 

Patrónom aktivity je predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. spolu s bývalým ministrom školstva, vedy výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom, ktorý vznik podujatia inicioval. „Myslím si, že podujatie sa dá označiť ako obrovský úspech,“ povedal Juraj Draxler, ktorý je dnes pracovníkom SAV. „Prišli stovky detí a mladých ľudí, ktorí tu strávili veľmi aktívne predpoludnie plné ukážok vedy aj prednášok.“

príhovory

„Druhý ročník Vedeckého veľtrhu dopadol nad naše očakávania. Teší ma stúpajúci záujem o toto podujatie zo strany škôl aj individuálnych návštevníkov veľtrhu, ale aj zo strany vystavovateľov. Vďaka nim môžeme prostredníctvom tohto projektu vedou osloviť každé dieťa individuálne, motivovať ho a poskytnúť mu nezabudnuteľné zážitky a poznatky,“ povedal nositeľ myšlienky Vedeckého veľtrhu Charles Peake, zakladateľ neziskovej organizácie Vada nás baví.

Do projektu sa zapojili aj pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV. Návštevníkov oslovili s programom „Krajina – priestor, v ktorom žijeme“. Prezentovali vybrané druhy rastlín a živočíchov. Pomocou mikroskopickej techniky prepojenej na počítač mohol mladý „vedec“ objavovať stavbu tela vybraných druhov bezstavovcov, napríklad vážok, vši, motýľa, čmeliaka a blchy. Formou vedomostných súťaží a kvízov si žiaci testovali svoje vedomosti o prírode, o vybraných druhoch rastlín, o stromoch z našich lesov a záhrad. Zaujímavé boli aj informácie o morských a sladkovodných mušliach žijúcich v slovenských tokoch, alebo slaných vodách. „Najväčší úspech malo pexeso, v ktorom k vybraným druhom zvierat mladí vedátori priraďovali oči, ktoré k nim patria. Napríklad hľadali oči lamy, gorily, krokodíla, hrocha alebo havrana,“ povedala Edita Adamčeková, odborná pracovníčka Ústavu ekológie lesa SAV.

ukážka zo stánku

„Prihlásili sme sa na tento vedecký veľtrh, aby sme spopularizovali výskum krajiny a krajinnej ekológie, aby žiaci a študenti základných a stredných škôl vedeli do budúcna, nakoľko je krajina dôležitá, že nám na nej záleží a že ten výskum je dôležitý z hľadiska zachovania biodiverzity a krajiny pre nasledujúce generácie,“ doplnila kolegyňu vedecká pracovníčka Alexandra Klimantová.

Podujatiu predchádzala aj verejná diskusia o stave slovenského vysokého školstva v predvečer Vedeckého veľtrhu, 13. septembra. Na diskusii sa zúčastnila dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ing. Mária Bieliková, PhD., dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., spolu s Radomírom Masarykom, PhD. z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, Martinom Luteránom, PhD. z Kolégia Antona Neuwirtha a bývalým ministrom Draxlerom. Diskusia sa konala v bratislavskom centre startupových firiem Binarium.

Spracovala a foto poskytla: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky