Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí biológovia sa podieľajú na výskume ohrozených ekosystémov v kolumbijských Andách

VEDA NA DOSAH

Študujú symbiózu čierneho duba a húb.

Russula floriformis. Zdroj: A. Corrales TS SAV

Biológovia z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. (CBRB SAV, v. v. i), nadviazali bohatú spoluprácu s vedcami z Universidad del Rosario v Bogote a spoločne študujú ektomykorízne huby v tropických ekosystémoch kolumbijských Ánd.

Spolunažívanie duba a húb

Čierny dub (Trigonobalanus excelsa) je jedným z najdôležitejších symbiotických ektomykoríznych stromov v Kolumbii. Je to pomaly rastúci strom s obmedzenou reprodukciou, ktorý je zároveň ohrozený kvôli odlesňovaniu a selektívnemu výrubu.

Drevo čierneho duba má vysokú hustotu a odolnosť proti hnilobe, čo ho robí veľmi žiadaným na použitie v exteriéri. Kvôli komplexnosti ekosystému, ktorému čierny dub v Kolumbii dominuje, je obnova území ovplyvnených výrubom a poľnohospodárskou činnosťou veľmi náročná. Huby rastúce v symbióze s čiernym dubom v Južnej Amerike skúma aj vedecký tím zo Slovenskej akadémie vied.

„Zameriavame sa na druhovo najbohatší rod Russula, pretože jeho diverzita v tropických oblastiach je pre vedu kvôli nedostatku štúdií stále neznáma. V spolupráci s kolegami z Kolumbie sme preto spojili molekulárne, morfologické, ekologické a biogeografické údaje a vypracovali sme koncepty pre Russula floriformis a Russula ferruginea – dva nové druhy –, ktoré sme opísali z horských lesov Kolumbie,“ vysvetľuje Slavomír Adamčík z laboratória Molekulárnej ekológie a mykológie CBRB SAV, v. v. i.

Ochrana ekosystému

Dáta, ktoré vypracovali slovenskí biológovia, boli začlenené do širšieho výskumu dôležitého pre ochranu ekosystémov v Andách.

„Poznanie diverzity a ekologickej úlohy symbiotických húb je kľúčom k pochopeniu možnosti reintrodukcie čierneho duba,“ zdôrazňuje Adamčík a dodáva, že výskum rodu Russula je len na začiatku. „Očakávame, že v kolumbijských Andách bude niekoľko desiatok druhov húb z tohto rodu. Pred naším výskumom bolo z krajiny opísaných už šesť druhov, neboli však ešte fylogenticky definované. Celkovú diverzitu rodu Russula v tejto oblasti budeme odhadovať kombináciou DNA pôdnych vzoriek a plodníc,“ približuje svoju prácu na výskume.

Popularizácia vedeckých výsledkov a práca s miestnymi komunitami

Popularizácia vedeckých výsledkov a práca s miestnymi komunitami. Zdroj: A. Corrales, TS SAV

Zapojenie miestnych komunít

Prácu v teréne biológovia využívajú aj na popularizáciu vedeckých výsledkov v miestnych komunitách v kolumbijských provinciách Huila a Santander.

„Členov miestnych komunít a majiteľov prírodných rezervácií sme naučili rozoznávať najdôležitejšie druhy húb v lese. Taktiež sme ich zaškolili a začlenili do odberu pôd a biologického materiálu pre DNA analýzy hubovej diverzity. Súčasťou programu bola tiež prednáška doktorky Adriany Corrales z University of Rosario o ohrození ekosystémov s dominanciou stromu Trigonobalanus excelsa a o úlohe húb pri udržaní stability a obnove biotopov,“ dodal biológ.

Časť výskumu bola realizovaná v rámci projektu In situ conservation of threatened trees of Colombia: Special focus on endemic and endangered species of Fagaceae – Priority taxa (2021-2023): Trigonobalanus excelsa (EN), podporeného nadáciou na ochranu ohrozených druhov stromov Franklinia Fundation. Problematika tohto projektu súvisí so slovenským projektom APVV-20-0257.

Zdroj: TS SAV

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky