Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spoluorganizovala medzinárodnú matematickú súťaž pre žiakov stredných škôl „Náboj“

VEDA NA DOSAH

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci so Združením STROM a univerzitami v Bratislave, Prahe, Opave, Budapešti, Krakowe, Linzi a Passau usporiadala v piatok 13. marca 2015 v poradí už 11. ročník medzinárodnej matematickej súťaže pre stredné školy pod názvom Náboj.

Stredoškoláci súťažili v päťčlenných družstvách v juniorskej a seniorskej kategórii. Úlohou tímov bolo počas dvoch hodín správne vyriešiť čo najviac matematických úloh, ktoré riešili formou štafety – za každú vyriešenú úlohu získavali nové náročnejšie úlohy. Pre súťažiacich bolo pripravených 55 úloh pre juniorskú a 45 úloh pre seniorskú kategóriu,“ hovorí RNDr. Róbert Hajduk, PhD., z Centra celoživotného vzdelávania Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Do súťaže sa zapojilo viac ako 450 tímov a svoje sily si zmeralo takmer dvetisíc tristo nádejných matematikov v šiestich krajinách. Spolu na 8 miestach v 6 štátoch v rovnakom čase súťažia tímy až zo šiestich krajín – Slovenska, Česka, Nemecka, Rakúska, Poľska a Fínska. V jednotlivých miestach sa súťaž vyhodnocovala zvlášť a v celkovom záverečnom poradí si študenti mohli porovnať svoje výsledky s ostatnými tímami vo svojej krajine, ako aj v celkovom medzinárodnom rebríčku.

V Košiciach súťažilo v oboch kategóriách spolu 45 tímov. V kategórii Junior zvíťazili druháci z Gymnázia Poštová 9, ktorí sa stali aj celoslovenskými víťazmi a v medzinárodnom meraní obsadili výborné ôsme miesto. Na druhom a treťom mieste skončili tímy z Gymnázia Alejová 1. V kategórii Senior v Košiciach svoje víťazstvo z minulého roku obhájilo Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša zo Starej Ľubovne, ktoré sa stalo taktiež celoslovenským víťazom a v medzinárodnom poradí im patrilo nepopulárne, ale závideniahodné štvrté miesto. Druhú priečku v Košiciach obsadil seniorský tím z Gymnázia Alejová 1. Tretí skončili gymnazisti z Gymnázia sv. Moniky z Prešova. Ceny najlepším trom košickým tímom výhercom odovzdal dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., a zástupcovia  partnerských spoločností Martin Džborz T-Systems a Marek Antal z Global Logic, ktorí súťaž podporili. Kompletné výsledky slovenskej časti súťaže, ako i medzinárodné poradie je uverejnené na: http://math.naboj.org

Autor:

Mgr. Jana Oleničová

vedúca Úseku pre propagáciu a marketing

UPJŠ v Košiciach

Zdroj: Tlačová správa UPJŠ v Košiciach

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky