Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Doktorand UPJŠ v Košiciach získal výnimočné ocenenie

VEDA NA DOSAH

Mgr. Anton Hovana pre preberaní ocenenia

Jedným z ocenených za svoje vystúpenie počas 14. medzinárodnej konferencie Fuzzy Set Theory and Applications, FSTA 2018 bol doktorand Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Mgr. Anton Hovana. Organizátori sa rozhodli udeliť toto ocenenie výnimočne, za kvalitu a prejav študentských vystúpení bolo udelené len dvom najlepším študentským vystúpeniam. Doktorand Anton Hovana si túto poctu vyslúžil za svoju prezentáciu On integral inequalities for the smallest semicopula-based universal integral.

14. medzinárodná konferencia Fuzzy Set Theory and Applications sa konala na prelome januára a februára 2018. Podujatie je usporadúvané pravidelne každé dva roky za účasti odborníkov z viac ako 20 krajín a je venované najnovším výsledkom v oblasti teórie fuzzy množín, fuzzy integrálov a ich aplikáciám.

Aktuálny ročník sa uskutočnil pod záštitou Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Fakulty stavebného inžinierstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš a Pracovnej skupiny pre teóriu fuzzy súborov a aplikácií Slovenskej matematickej a fyzickej asociácie v spolupráci s pracovnou skupinou EUSFLAT AGOP a SIPKES s. r. o.

Vedecký program konferencie o teóriách fuzzy súborov a aplikáciách FSTA 2018 pozostával z osobitných plenárnych prednášok, kombinovaných s paralelnými zasadnutiami.

 

Zdroj informácií: FSTA

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Foto: UPJŠ v Košiciach/Prírodovedecká fakulta

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky