Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvalita vôd na kúpanie v Európe

VEDA NA DOSAH

časť obálky publikácie:European bathing water quality in 2016

Uvažujete o dovolenke pri mori a kladiete si otázku v ktorých krajinách voda na kúpanie je dostatočne čistá? Európa má veľkú rozmanitosť krásnych pláží a oblastí na kúpanie a každý rok milióny Európanov trávia svoje víkendy na miestnej pláži alebo si vyberajú dovolenku aj aj podľa kritéria čistoty vôd. Nakoľko sa blíži tohtoročná kúpacia sezóna, mnohí občania majú veľký záujem o kvalitu vôd určených na kúpanie.

Európske vody na kúpanie sú oveľa čistejšie ako pred 40 rokmi, keď sa do vody vypúšťali veľké množstvá nevyčistených alebo len čiastočne vyčistených vôd z miestneho alebo priemyselného odpadu. EEA (European Environmental Agency) uverejnila  spolu so správou European bathing water quality in 2016 aj aktuálnu interaktívnu mapu s údajmi o kvalite vody v každej lokalite na kúpanie. Aktuálne správy za jednotlivé krajiny, ako aj informácie o smernici sú dostupné na webových stránkach EEA a Európskej komisie venovaných vode na kúpanie.

Kvalita vody na kúpanie v r. 2016 v členských krajinách EÚ, Albánska a Švajčiarska

Kvalita vody na kúpanie v členských štátoch EÚ, Albánska a Švajčiarska  Zdroj: Publikácia European bathing water quality in 2016

 

Hodnotenia  v číslach

Z výsledkov zverejnenej správy vyplýva, že viac ako 85 % miest vôd určených na kúpanie monitorovaných v celej Európe v roku 2016 spĺňalo najprísnejšie „vynikajúce“ normy kvality, čo znamená, že vody určené na kúpanie boli väčšinou bez znečisťujúcich látok poškodzujúcich ľudské zdravie a životné prostredie. Viac ako 96 percent miest na kúpanie spĺňalo minimálne požiadavky na kvalitu stanovené v pravidlách Európskej únie.

Správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a Európskej komisie potvrdzuje pozitívny 40-ročný trend stále čistejšej vody na plážach po celej Európe. V hodnotení sa vypracovali analýzy vody odoberanej na viac ako 21 000 pobrežných a vnútrozemských kúpacích lokalitách a je dobrým príkladom toho, že najlepšie lokality s najvyššou kvalitou vody budú pravdepodobne vyhľadávané hlavne v lete. Voda na kúpanie sa odoberá a monitoruje kvôli kontaminácii fekáliami z odpadových vôd alebo dobytka.

V roku 2016 až 96,3 % lokalít spĺňalo minimálne „dostatočné“ požiadavky na kvalitu stanovených v smernici EÚ o vodách na kúpanie. Od  roku 2015 to mierne vzrástlo z 96,1%. Viac ako 85 % (85,5) plôch na kúpanie splnilo najprísnejšie „vynikajúce“ normy kvality vody podľa smernice, čo je nárast z čísla   84,4 % v roku 2015.

Ilustračná snímka: Sardínia (Zdroj: Pixabay.com.)

Fekálna kontaminácia vody naďalej predstavuje riziko pre ľudské zdravie, najmä ak sa nachádza na miestach určených na kúpanie. Plávanie na kontaminovaných plážach alebo jazerách môže mať za následok ochorenie. Hlavnými zdrojmi znečistenia sú odpadové vody a odpadové vody z poľnohospodárskych plôch. Takéto znečistenie sa zvyšuje počas silných dažďov a záplav spôsobených prepadom odpadových vôd a znečistenou drenážnou vodou, ktorá sa dostáva do riek a morí. Všetky členské štáty EÚ, ako aj Albánsko a Švajčiarsko, monitorujú svoje miesta na kúpanie v súlade s ustanoveniami revidovanej smernice EÚ o vode na kúpanie. Legislatíva stanovuje, či kvalita vody určenej na kúpanie môže byť klasifikovaná ako „vynikajúca“, „dobrá“, „dostatočná“ alebo „nevyhovujúca“, v závislosti od úrovne detekovaných fekálnych  baktérií. V prípade, že je voda klasifikovaná ako „nevyhovujúca“, členské štáty by mali prijať určité opatrenia, ako napríklad zakázať kúpanie alebo vydať upozornenie t. j.  poskytovať informácie verejnosti a vykonať  vhodné nápravné opatrenia.

Stručné výsledky hodnotenia:

  • V piatich krajinách získalo viac ako 95 % lokalít určených na kúpanie hodnotenie „výbornej“ kvality: v Luxembursku (všetkých 11 uvádzaných lokalít), na Cypre (99 % všetkých lokalít), na Malte (99 % všetkých lokalít), v Grécku (97 % všetkých lokalít) a v Rakúsku (95 % všetkých lokalít).
  • Všetky lokality určené na kúpanie v Rakúsku, Chorvátsku, na Cypre, v Estónsku, Grécku, Litve, Luxembursku, Lotyšsku, na Malte, v Rumunsko a Slovinsku, ktoré sa uvádzajú v správe, dosiahli v roku 2016 minimálne „dostatočnú“ kvalitu.
  • V roku 2016 získalo 1,5 % (1,4 % v prípade členských krajín EÚ) lokalít určených na kúpanie známku „nevyhovujúcej“ kvality vody. V letných sezónach rokov 2015 a 2016 klesol celkový počet lokalít na kúpanie s „nevyhovujúcou“ kvalitou vody z 383 na 318 (z 349 na 302 v členských krajinách EÚ).
  • Najvyšší počet lokalít s „nevyhovujúcou“ kvalitou vody bolo zistených v Taliansku (100 lokalít na kúpanie, t. j. 1,8 %), vo Francúzsku (82 lokalít na kúpanie, t. j. 2,4 %) a v Španielsku (39 oblastí, t. j. 1,8 %).

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová. NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

European Environmental Agency

European bathing water quality in 2016

Graf: publikácia European bathing water quality in 2016

Ilustračné foto Sardínie: Pixabay.com

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky