Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na pôde Prešovskej univerzity vyvrcholilo celoštátne kolo 64. ročníka fyzikálnej olympiády

VEDA NA DOSAH

Žiaci s najlepšími výsledkami budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde v Tokiu.

Víťazi tohtoročnej Fyzikálnej olympiády Adam Džavoronok, Matej Zigo a Adam Harmanský. Zdroj: PU v Prešove

Víťazi tohtoročnej fyzikálnej olympiády Adam Džavoronok, Matej Zigo a Adam Harmanský. Zdroj: PU v Prešove

Na pôde Prešovskej univerzity (PU) v Prešove cez víkend vyvrcholilo celoštátne kolo 64. ročníka fyzikálnej olympiády. Počas dvoch dní riešili trinásti stredoškoláci a jedna stredoškoláčka štyri teoretické a jednu experimentálnu úlohu, ktorá stála na špeciálnom modulárnom meracom systéme vyvinutom práve na PU.

Na riešenie teoretických úloh mali k dispozícii 5 hodín, na experimentálnu 4 hodiny. „Teoretické úlohy sa vo všeobecnosti týkali rôznych oblastí fyziky, ktoré sa vyučujú na školách. V experimentálnej úlohe išlo o určovanie momentu hybnosti telesa a o meranie koeficientu valivého odporu,“ priblížil Sergej Iľkovič, vedúci Katedry fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied PU.

Experimentálnu úlohu navrhol Iľkovič tak, aby bol využitý merací systém uLAB, ktorý je prvým úžitkovým vzorom na PU. „Náš modulárny merací systém slúži na získavanie, zobrazovanie a analýzu nameraných údajov konkrétnych fyzikálnych veličín v reálnom čase. Využívať ho bude možné nielen počas výučby fyziky, chémie a ďalších prírodných vied, ale využitím informačno-komunikačných technológií môžu žiaci základných, stredných a vysokých škôl realizovať aj experimentálnu a bádateľskú činnosť,“ ozrejmil autor meracieho systému.

Popri troch chlapcoch sa umiestnilo aj jedno dievča

Absolútnym víťazom tohtoročného celoštátneho kola fyzikálnej olympiády sa stal Adam Džavoronok z Košíc. Druhé miesto obsadil Matej Zigo z Bratislavy. Na tretej priečke sa umiestnil Adam Harmanský, tiež študent košického gymnázia. Experimentálnu úlohu zvládla najlepšie Soňa Vasiľová z Popradu, jediná tohtoročná súťažiaca, ktorá zároveň patrila medzi najmladších účastníkov.

Žiaci, ktorí dosiahli v celoštátnom kole najlepšie výsledky, budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde, ktorá sa tento rok uskutoční v Tokiu. Základom nominácie na spomínanú medzinárodnú súťaž je výberové sústredenie, na ktoré sú pozvaní prví desiati súťažiaci. Z nich budú následne vybratí piati najlepší, ktorí automaticky postúpia i do Európskej fyzikálnej olympiády v Hannoveri. Ide o jednu z významných medzinárodných súťaží, na ktorej sa pravidelne zúčastňuje aj Slovensko.

Zdroj: TS PU v Prešove

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky