Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Vplyv rádioaktivity na život rastlín – príklad Černobyľu

VEDA NA DOSAH

Mgr. Martin Hajduch, PhD. je samostatný vedecký pracovník Ústavu genetiky a biotechnológií SAV v Nitre. Vyštudoval jadrovú chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1994. V rokoch 1996 až 1997 absolvoval študijný pobyt na University of Tsukuba v Japonsku, počas roka 1997 študijný pobyt v Basel Institute for Immunology vo Švajčiarsku. V roku 2000 obhájil doktorandskú dizertačnú prácu a titul PhD., z genetiky rastlín na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V rokoch 2000 až 2002 získaval skúsenosti počas študijného pobytu v National Institute of Agrobiological Sciences v japonskej Tsukube. V rokoch 2002 až 2004 bol na študijnom pobyte v École Normale Supérieure v Lyone vo Francúzsku a v rokoch 2004 až 2007 na University of Missouri – Columbia (Missouri, USA). Od roku 2007 pracuje ako samostatný vedecký pracovník v Ústave genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre, kde sa zaoberá výskumom rastlín Černobyľskej oblasti a vývojom nových detekčným metód na detekciu alergénov v pšenici. Je riešiteľom medzinárodného projektu „Proteomická analýza mikrozómov izolovaných z Arábovky vystavenej soľnému stresu“ a niekoľkých národných projektov. Z nich mimoriadne vysokú medzinárodnú odozvu majú dosiahnuté výsledky projektu „Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti“.

Proteomika je nová vedná disciplína zaoberajúca sa komplexným skúmaním proteómu organizmov (súboru všetkých proteínov). Od roku 2007 využívame proteomiku pri skúmaní rastlín rastúcich v Černobyľskej oblasti. Našim výskumom sa snažíme o odhalenie molekulárneho mechanizmu, ktorý používajú rastliny pri prispôsobovaní sa rádioaktivite. Za účelom našich experimentov sme v roku 2007 založili políčko v rádioaktívnej oblasti, vzdialenej 5 km od Černobyľskej jadrovej elektrárne. Nerádioaktívne políčko sme založili v nekontaminovanej oblasti, priamo v meste Černobyľ. Od roku 2007 pestujeme v rádioaktívnom a nerádioaktívnom políčku sóju a ľan. Každý rok porovnávame pro-teíny v zrelých a vyvíjajúcich sa semien z rádioaktívneho a nerádioaktívneho políčka. Naše výsledky poukázali na to, že rádioaktívne prostredie indukuje zmeny v proteóme rastlín, ktoré súvisia zo zmeneným metabolizmom. A o tom bude aj debata vo vedeckej cukrárni.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky