Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Cukry v našom (nie vždy sladkom) živote

VEDA NA DOSAH

Súčasný výskum v oblasti klinickej diagnostiky sa zameriava na analýzu glykánov (zložitých sacharidov), ktoré tvoria „sladký obal“ všetkých našich buniek. Zmeny na týchto glykánoch môžu znamenať rozvoj závažného ochorenia v skorom štádiu. Navyše tak ako v mnohých iných oblastiach, aj do tejto stále viac prenikajú nanotechnológie.

Pre úspešnú terapiu je dôležitá včasná diagnostika. Okrem samotného prístupu pacienta je kľúčová aj metóda, ktorou sa choroba diagnostikuje. Musí byť spoľahlivá, citlivá a dostatočne špecifická. Veľkou výhodou je, ak je navyše lacná a dá sa robiť z minimálneho množstva vzorky, napríklad z kvapky krvi. V prednáške sme sa venovali vlastnostiam a použitiu rôznych atraktívnych nanomateriálov v medicínskej diagnostike glykánov – teda oblasti, ktorá zatiaľ nie je na klinikách bežnou rutinou.

Kto je Tomáš Bertók

Ing. Tomáš Bertók, PhD. pôsobí ako samostatný vedecký pracovník a školiteľ pre PhD. štúdium na Chemickom ústave SAV na oddelení glykobiotechnológie. V roku 2014 získal od Európskej federácie národných inžinierskych asociácií (FEANI) titul euroinžinier. Je Top študentskou osobnosťou SR 2013/2014, držiteľ Ceny prezidenta SR Andreja Kisku za vedeckovýskumnú činnosť v oblasti prírodných vied a chémie. Jeho súčasná práca zahŕňa prípravu nanoštruktúrovaných povrchov pre medicínsku diagnostiku.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.