Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Blíži sa Svetový deň vody 2024: Dajte si bezplatne skontrolovať dusičnany a dusitany vo vode z vašej studne

VEDA NA DOSAH

Prostredníctvom anonymného online dotazníka môžete vyjadriť svoj názor na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a z ďalších zdrojov.

Najčastejšie prekračované chemické ukazovatele v pitnej vode sú dusičnany a dusitany. Zdroj: iStockphoto.com

Najčastejšie prekračované chemické ukazovatele v pitnej vode sa týkajú dusičnanov a dusitanov. Zdroj: iStockphoto.com

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) aj tento rok pri príležitosti Svetového dňa vody poskytnú záujemcom bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody zo studní.

V priestoroch ÚVZ SR na Trnavskej ceste 52 v Bratislave sa bude akcia pre verejnosť konať vo štvrtok 21. marca od 9.00 do 11.30 hod. Regionálne úrady verejného zdravotníctva po celej republike otvoria 21. a 22. marca svoje dvere tiež. Dátumy a ďalšie praktické informácie nájdete rozpísané v tabuľke na stránke ÚVZ SR.

Vo vymedzených časoch budú pracovníci všetkých RÚVZ verejnosti poskytovať odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a z individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov, ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. Väčšina RÚVZ ponúkne aj orientačné vyšetrenia vzoriek vody zo súkromných studní, pričom analýza bude cielená na dva ukazovatele – dusičnany a dusitany.

Zodpovednosť je na majiteľoch a dodávateľoch

O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia. Ak ju chcú piť, mali by si ju dať skontrolovať aspoň dva razy do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody. Naopak, kvalitu vody z verejných vodovodov priebežne kontrolujú jej dodávatelia a úrady verejného zdravotníctva.

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračované chemické ukazovatele v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní), pričom ich prekročenie nie je zo zdravotného hľadiska bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, jej krátkodobé ani dlhodobé a opakované užívanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.

Ak v rámci Svetového dňa vody 2024 máte záujem o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálneho zdroja pitnej vody (súkromnej studne) na dusičnany a dusitany, postupujte takto:

  • odoberte minimálne 0,2 litra vody do čistej PET fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované,
  • pred odobratím vzorky vodu aspoň na dve-tri minúty odpustite, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a vypustila sa voda, ktorá sa v ňom nachádzala,
  • fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite,
  • označte ju štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte, či je to kopaná, alebo vŕtaná studňa, a napíšte adresu, na ktorej sa nachádza,
  • prineste vzorku vody na orientačné vyšetrenie čo najskôr po odbere vody do budovy ÚVZ SR alebo na niektorý RÚVZ, ktorý bude poskytovať orientačné analýzy (prehľad aktivít jednotlivých RÚVZ nájdete na stránke ÚVZ SR).

Vyjadrite názor prostredníctvom online dotazníka

ÚVZ SR všetkým užívateľom pitnej vody dáva do pozornosti online dotazník, v ktorom sa pýta užívateľov na ich názor na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a z individuálnych vodných zdrojov.

Dotazník obsahuje len niekoľko krátkych otázok a zaberie asi 10 minút. Poskytnuté údaje odborníkom poslúžia na vyhodnotenie celkového pohľadu obyvateľov Slovenska na pitnú vodu a stanú sa cenným podkladom pri určovaní postupov pri znižovaní zdravotných rizík spojených s pitnou vodou. Dotazník je určený širokej verejnosti a je anonymný. Vyplníte ho aj vy?

Zdroj: ÚVZ SR

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky