Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cena za vedu a techniku patrí tímu VUJE pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD.

VEDA NA DOSAH

projektový tím ALLEGRO

Za prínos v oblasti medzinárodného výskumu a vývoja prototypu reaktora ALLEGRO, rýchleho plynom chladeného reaktora IV. generácie bol v kategórii Vedecko-technický tím roka ocenený tím pracovníkov VUJE, a. s., Trnava pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD. Ide o odborníkov v oblasti jadrová technika a energetika. Získali tohoročnú Cenu za vedu a techniku, ktorej udeľovanie je vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

VUJE, a. s., je inžinierska spoločnosť, ktorá vykonáva projekčné, dodávateľské, realizačné, výskumné a školiace činnosti hlavne v oblasti jadrovej a klasickej energetiky. Vznikla v roku 1977 ako štátny výskumný ústav, v roku 1994 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť, čo znamenalo i zmenu v náplni činnosti z pôvodne výskumnej organizácie na inžiniersku spoločnosť. V poslednom období realizuje veľké projekty hlavne v oblasti jadrovej energetiky. Ocenený vedecko-technický tím pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD., tvorí skupinu expertov z oblasti jadrovej energetiky, termohydrauliky, neutroniky. 

Spoločnosť je zapojená do medzinárodného riešiteľského kolektívu projektu VINCO riešeného v rámci HORIZONT 2020 (The EU Framework Programme for Research and Innovation). Očakávaným výsledkom projektu je vytvorenie distribuovaného regionálneho výskumného centra, špecializovaného na jadrové technológie, potrebné pre vývoj reaktorov IV. generácie a na zdokonalenie bezpečnej prevádzky existujúcich a plánovaných jadrových elektrární v regióne. Kľúčovou časťou projektu je riešenie testových úloh (benchmarkov) v oblastiach neutrónovej fyziky a termohydrauliky, koordinované vo VUJE, a. s.

„V súčasnosti prevádzkované jadrové reaktory dokážu využiť len cca 1 % z vyťaženého uránu. Zvyšných 99 % zostáva nevyužitých vo vyhoretom palive a musia byť trvale skladované ako vysoko rádioaktívny odpad. Aby jadrová energia mohla byť trvalým zdrojom energie, je potrebné vyvinúť a prevádzkovať takzvané rýchle reaktory, ktoré dokážu využiť oveľa efektívnejšie jadrové palivo. Okrem čerstvého paliva môžu tieto reaktory používať palivo vyrobené z prepracovaného vyhoretého paliva a tým podstatne znižovať množstvo jadrového rádioaktívneho odpadu. V kombinácii s technológiami na prepracovanie vyhoretého paliva je potenciál vytvorenia tzv. uzatvoreného palivového cyklu, t. j. trvalej prevádzky jadrového bloku s minimálnymi nárokmi na primárne zdroje paliva,“ vysvetľuje Ing. Branislav Hatala, PhD.

Ing. Branislav Hatala, PhD. pri príhovore po prebratí ocenenia za Vedecko-technický tím roka

Plynom chladený rýchly reaktor podľa neho predstavuje unikátnu kombináciu technológií výroby a použitia tepelnej energie. „Umožňuje vyrobiť vysokoparametrické teplo (až takmer 900 °C) s možnosťou rôznych aplikácií, ako sú napr. výroba vodíka, dodávka tepla pre energeticky náročné chemické technológie a výroba elektrickej energie s vysokou účinnosťou.“ Výskum tohto tímu je sústredený na vývoj prototypu rýchleho plynom chladeného reaktora ALLEGRO. „Zaoberáme sa optimalizáciu aktívnej zóny pre rôzne typy paliva. Neurónovo-fyzikálne analýzy riešia vhodnú konfiguráciu aktívnej zóny z pohľadu neutrónovej bilancie. Ďalej sa zaoberáme možnosťami chladenia aktívnej zóny v havarijných situáciách s cieľom zaistiť pasívnu bezpečnosť a spoľahlivosť tohto typu reaktora,“ hovorí vedúci realizačného tímu.

Cieľom organizátorov Ceny za vedu a techniku je oceniť použiteľnosť súčasných neutronických a termohydraulických výpočtových kódov na analýzy dynamiky plynom chladeného reaktora a zjednotiť výpočtové modely v účastníckych organizáciách. Pri definícii testových úloh boli využité výsledky predchádzajúcich a súčasných európskych výskumných projektov zameraných na rýchly, plynom chladený reaktor (GoFastR, ALLIANCE, ESNII+…). Zjednotené výpočtové úsilie pomôže príprave koncepčného návrhu projektu demonštračného plynom chladeného rýchleho reaktora ALLEGRO IV. generácie.

Ako tím pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD. reaguje na zisk takéhoto významného ocenenia? „Je to pre nás obrovské zadosťučinenie, že komisia uznala našu niekoľkoročnú dobre vykonanú prácu a vďačnosť, že nás pani ministerka ocenila. Ocenenie je pre nás veľkou výzvou a motiváciou do budúcej práce,“ konštatoval vedúci.

Ocenené tímy Cenou za vedu a techniku v kategórii Vedecko-technický tím roka

 

Informácie poskytol: Ing. Branislav Hatala, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR a z archívu Ing. Branislava Hatalu, PhD.

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky