Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zázrak nazývaný voda

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Voda nás teda sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť.

Bez pochýb je voda najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70 % povrchu, dávajúc planéte nádhernú modrú farbu, ktorú vídame na fotografiách z vesmíru. Veľká väčšina 97,4 % svetovej vody nie je pitná ale slaná a tvorí oceány. Zvyšných 2,6 % predstavuje všetku pitnú vodu, čo máme. Navyše 86 % z tohto množstva nie je priamo prístupných, pretože sú zmrazené v ľadovcoch.

o vode

Voda – berieme ju ako samozrejmosť, veď jej máme dostatok – stačí len otočiť vodovodným kohútikom. Voda tu bola, je a aj bude! Je to ale naozaj tak a bude to platiť stále? Čo ak je to tak ako v rozprávke Soľ nad zlato? Keď jej máme dostatok a v dobrej kvalite, tak ju považujeme za niečo samozrejmé, až podradné…

Aká je voda dôležitá si začneme uvedomovať až pri jej nedostatku alebo zhoršenej dostupnosti. Máme vody dostatočné zásoby? A v dostatočnej kvalite? Sú lepšie povrchové alebo podzemné zdroje vody? Je ich vôbec možné od seba separovať? Ako spolu komunikujú? Vieme stanoviť mieru tejto komunikácie? Je dôležitejšia kvantita alebo kvalita vodných zdrojov? Ako sa určujú charakteristiky alebo parametre, ktoré to ovplyvňujú? 

 

Hľadanie odpovedí na všetky tieto otázky bolo obsahom prednášky Yvetty Velískovej. Reportáž a fotogalériu z prednášky Yvetty Velískovej na tému vody nájdete v e-novinách NCP VaT Vedecký kaleidoskop.

 

Ing. Yvetta VelískIng. Yvetta Velísková, PhD.ová, PhD., vyštudovala vodné hospodárstvo a vodné stavby na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Od roku 1990 pracuje v Ústave hydrológie SAV, kde momentálne zastáva funkciu vedúcej oddelenia hydrológie povrchových vôd. Zaoberá sa prúdením v povrchových a podzemných vodách, interakčnými procesmi medzi týmito dvoma vodnými zdrojmi, ako aj štúdiom prenosových pocesov a kvality vody v tokoch. Je úspešnou riešiteľkou viacerých domácich i medzinárodných projektov. Zároveň pôsobí, ako šéfredaktorka vedeckého časopisu Acta Hydrologica Slovaca a ako členka redakčnej rady medzinárodného časopisu Journal of Hydrology and Hydromechanics.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Fotozdroj: prezentácia Ing. Yvetta Velísková, PhD.

Portrét: NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: www.pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky