Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Virológ Boris Klempa získal významné medzinárodné ocenenie

Marta Bartošovičová

Dr. Boris Klempa počas slávnostnej prednášky na konferencii „The XI. International Conference on Hantaviruses“

Virológ RNDr. Boris Klempa, DrSc., z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave, získal medzinárodné ocenenie „Joel M. Dalrymple Memorial Lectureship Award“ za svoje inovatívne úspechy v oblasti biomolekulárnej medicíny hantavírusov. Cenu si prevzal na konferencii pod názvom „The XI. International Conference on Hantaviruses“, ktorá sa konala začiatkom septembra 2019 v Leuven v Belgicku.

Medzinárodná spoločnosť pre hantavírusy (International Society for Hantaviruses) udeľuje ocenenie „Joel M. Dalrymple Memorial Lectureship Award“ raz za tri roky, počas svojej pravidelnej konferencie. Cena je udeľovaná za inovatívny prínos pre hantavírusový výskum. Venovaná je spomienke na Joela McKeith Dalrympla, vynikajúceho amerického vedca a jedného z pionierov hantavírusového výskumu.

Dr. Boris Klempa s prof. Detlevom H. Krügerom, svojim tútorom z Charité Berlín, po prevzatí ocenenia

Dr. Boris Klempa s prof. Detlevom H. Krügerom, svojim tútorom z Charité Berlín, po prevzatí ocenenia  

Ocenený Dr. Boris Klempa sa hantavírusom venuje už od svojich doktorandských čias, ktoré strávil na prestížnej univerzitnej klinike Charité (Institut für Virology, Charité, Universitätsmedizin) v Berlíne. Ide o výskum najmä hlodavcami prenášaných vírusov, ktoré spôsobujú závažné, až smrteľné ochorenia. Venuje sa nielen hantavírusom, vyskytujúcim sa na Slovensku, ale podieľal sa aj na objavoch vôbec prvých hantavírusov v Afrike. Je považovaný za jedného z priekopníkov hľadania nových hantavírusov v netradičných hostiteľoch, akými sú hmyzožravce alebo netopiere.

Veľký ohlas majú práce Dr. Klempu zamerané na najnebezpečnejší hantavírus v Európe Dobrava-Belgrade vírus. V tejto súvislosti  pre Vedu na dosah povedal: „Dobrava-Begrade vírus je vlastne moja srdcovka, na ktorej som si urobil doktorandskú prácu. Je to hlodavcami prenášaný hantavírus, spôsobuje hemoragickú horúčku spojenú s poškodením obličiek. Je to najnebezpečnejší hantavírus v rámci Európy a vyskytuje sa aj u nás, na Slovensku. Od Eboly či Ziky sa odlišuje práve spôsobom prenosu. Na rozdiel od Zika vírusu nie je prenášaný komármi, ale vzdušnou cestou a od Eboly sa významne líši tým, že pri ňom nedochádza k ďalšiemu priamemu šíreniu z človeka na človeka.“

V roku 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelilo Dr. Borisovi Klempovi Cenu za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky za významný prínos k výskumu molekulárnej epidemiológie vírusov spôsobujúcich závažné infekcie ľudí a rozvoj virológie v celosvetovom meradle.

RNDr. Boris Klempa, DrSc., patrí medzi kľúčových vedeckých pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu zoonotických vírusov na Slovensku. V súčasnosti je vedúcim Oddelenia ekológie vírusov vo Virologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV. Venuje sa aj iným zoonotickým, teda zo zvierat na človeka prenosným vírusom, vrátane vírusu kliešťovej encefalitídy. Je tiež zodpovedný za slovenskú časť projektu Európskeho vírusového archívu. Je to projekt podporovaný Európskou úniou, ktorého cieľom je stimulovať virologický výskum tým, že systematicky získavame, charakterizujeme a dlhodobo uchovávame medicínsky významné vírusy a poskytujeme ich vedeckej komunite na ďalší výskum“, povedal uznávaný virológ.

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácie o ocenení a foto: Biomedicínske centrum SAV v Bratislave

Zdroj fotografií: Konferencia „The XI. International Conference on Hantaviruses“

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky