Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vajíčko na vandrovke

VEDA NA DOSAH

účastníci letnej školy SPU v Nitre 2018

Čo všetko sa môže udiať v prvých piatich dňoch „života“ embrya? Čaká chumáč buniek prechádzka riasinkovým sadom alebo strastiplné putovanie? Môže to, s čím sa stretne na ceste do lona maternice, nejako ovplyvniť jeho budúcnosť? Štádiá fyziologického vývinu normálneho embrya, ale aj vývin embrya v patologických – nepriaznivých – podmienkach či situácia v riešení problematiky asistovanej reprodukcie boli hlavné témy prednášky Vajíčko na vandrovke, ktorá sa konala 14. augusta v rámci letnej školy Viva la Science na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

V rámci nej MVDr. Dušan Fabian, DrSc. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV v Košiciach študentom biológie a biotechnológií zaujímavým spôsobom popísal, čo všetko sa môže udiať v prvých piatich dňoch „života“ embrya a či to, s čím sa stretne na ceste do lona maternice, môže nejako ovplyvniť jeho budúcnosť.

Ako sa odborník vyjadril, za vážny problém ľudskej reprodukcie je považovaná neplodnosť. „V  súčasnosti má asi 15 % párov v Európe problém počať dieťa. V EÚ sa za rok narodí 460-tisíc detí zo skúmavky. V Českej republike je to 9-tisíc, na Slovensku 1 600 (3 %). V Európe je lídrom v boji proti neplodnosti Dánsko, kde sa každoročne rodí osem percent detí zo skúmavky, v rámci sveta je to Izrael a Austrália.“

V súčasnosti fungujú aj rôzne centrá asistovanej reprodukcie. „Pred 15 rokmi sa problém neplodnosti neriešil a za toto krátke obdobie sa veľa zmenilo. V Čechách je 45 centier asistovanej reprodukcie, na Slovensku 13,“ povedal MVDr. Dušan Fabian, DrSc. Dodal, že počet neplodných párov sa zvyšuje a v budúcnosti bude problém vzrastať. Príčin vidia odborníci viacero, jednou z nich je aj odkladanie materstva do vyššej vekovej kategórie.

 

Foto a info zdroj: http://www.uniag.sk

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky