Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rýchla kontrola prítomnosti mykotoxínov v produktoch z pšenice

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Chlieb a pečivo

Nová rýchla metóda na detekciu dvoch typov mykotoxínov v produktoch z pšenice uľahčí kontroly, aby sa zabezpečilo, že tieto produkty sú bezpečné pre ľudskú spotrebu.

Sto deväť kilogramov pšenice. To je to, čo každý Európan spotrebuje v priemere každý rok. Pšenica je jednou z hlavných základných potravín. Je to celosvetovo najviac konzumovaná obilnina. Európania patria medzi najväčších spotrebiteľov na obyvateľa. Je súčasťou našich denných stravovacích návykov. Pšenicu nájdeme v chlebe, cestovinách, raňajkových cereáliách, sušienkach, koláčoch atď. Avšak pšenica a obilniny sú všeobecne náchylné na kolonizáciu plesní, a to ako v teréne, tak aj počas skladovania. To môže spôsobiť kontamináciu zŕn mykotoxínmi.

Mykotoxíny

Mykotoxíny sú prírodné toxíny produkované určitými plesňami, ktoré môžu skončiť v našich potravinách. Môžu byť škodlivé pre ľudí aj zvieratá. Mykotoxíny môžu spôsobiť otravu jedlom alebo dokonca rakovinu. Najmenej 60 % potravín vyrobených na svete pochádza z obilnín. Problém mykotoxínov je preto veľmi dôležitý a vyžaduje si monitorovanie s cieľom posúdiť dodržiavanie legislatívnych maximálnych limitov. V produktoch z pšenice môžu byť prítomné hlavne dva typy mykotoxínov:

Deoxynivalenol (DON) – najbežnejší kontaminant mykotoxínov v pšenici, kukurici, jačmeni, ovse a raži, ktorý pochádza z fytopatogénnych druhov Fusarium. Pšeničné otruby sú súčasťou zrna s najvyššou koncentráciou DON;

Ochratoxín A (OTA) – produkovaný niekoľkými druhmi rodu Aspergillus a Penicillium, ktoré sa často vyskytujú v rôznych obilninách.

Deoxynivalenol môže spôsobiť zvracanie, znížený prírastok hmotnosti, hnačku, kožné lézie, rastovú depresiu a imunosupresiu u ľudí aj zvierat. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny označila Ochratoxín A, ako možný ľudský karcinogén.

„Toto je dôvod, prečo boli stanovené právne limity pre prítomnosť oboch mykotoxínov v potravinárskych výrobkoch na báze obilnín na ochranu spotrebiteľov v Európskej únii“, vysvetľuje vedec Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC) Christoph von Holst.

Kontrolné laboratóriá EÚ pravidelne kontrolujú prítomnosť týchto látok na potravinách. Aplikované metódy sú však časovo náročné a drahé.

„Potrebujeme ďalej zvyšovať efektívnosť tohto monitorovania. Potrebujeme rýchle metódy detekcie,“ vysvetľuje Christoph.

To bol dôvod, prečo vedci z JRC a Talianska vytvorili rýchlu metódu na detekciu mykotoxínov DON v pšeničných otrubách a OTA v tvrdej pšenici.

Uľahčia sa tým úradné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby boli výrobky z pšenice bezpečné pre ľudskú spotrebu.

Analytická metóda založená na infračervenej spektroskopii umožňuje rýchlu analýzu vzoriek pšenice na detekciu DON a OTA.

„Táto alternatívna technika je rýchla, nie drahá a ľahko sa používa. Môže ďalej zlepšiť efektívnosť kontrolných činností,“ uzatvára Christoph.

Infračervená spektroskopia má široké použitie mnoho rokov na účely kontroly kvality v potravinárskom priemysle, napríklad na monitorovanie niekoľkých parametrov, ako je vlhkosť, proteín, olej atď. Táto technika ponúka niekoľko výhod, pretože je rýchla, nedeštruktívna, nevyžaduje žiadne chemikálie a je preto šetrná aj k životnému prostrediu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/rapid-screening-presence-mycotoxins-wheat-products

Viac informácií nájdete:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030881461930038X?via%3Dihub

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky