Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt Hovorme o jedle už má svojich víťazov

VEDA NA DOSAH

Projekt Hovorme o jedle

„Objavujeme záhady tráviacej sústavy“ je víťazným projektom dennej témy Ako funguje jedlo v tele. Ide o šiesty ročník týždňa Hovorme o jedle (od 15. októbra 2018 do 19.októbra 2018), ktorý pozostával zo štyroch aktivít: súťažno-vzdelávacia aktivita Hovorme o jedle, výtvarná súťaž Chutné maľovanie, literárna súťaž Kúzlo dobrého jedla a fotografická súťaž Očami gurmána.

Cieľom projektu Hovorme o jedle je podnietiť diskusiu na základných školách medzi žiakmi, učiteľmi, ale aj rodičmi o potravinách, správnych stravovacích návykoch, zdravom životnom štýle a vhodnom výbere potravín, a tak medzi mladou generáciou budovať povedomie o význame potravín pri podpore domácich producentov.

Aktivity, ktoré v rámci súťažného príspevku „Objavujeme záhady tráviacej sústavy“ pripravila Základná škola M. R. Štefánika, Trebišov, Košický kraj, sú nasledujúce: Spoznávame časti tráviacej sústavy, Kreslíme časti tráviacej sústavy, Vytvárame pyramídu zdravia, Skladáme puzzle, Ochutnávka zdravých maškŕt, Vieš, kam to patrí?, Trávenie škrobu v ústach, Test vedomostí o trávení, Vytvárame priestorové modely.

V prezentácii svojho projektu uvádzajú, čo všetko realizovali: „Žiaci si najprv prezreli prezentáciu o tráviacej sústave človeka. Nasledovala ukážka orgánov na figuríne. Žiaci pracovali v skupinkách. Nakreslili obrysy svojho tela a uloženie hlavných orgánov tráviacej sústavy. Svoju prácu prezentovali pred triedou a ich výkresy zdobia chodbu našej školy. Najprv si žiaci prezreli film Bol raz jeden život a porozprávali sa o fungovaní jedla v tele, o zdravých a nezdravých potravinách. Potom kreslili pyramídu zdravej stravy. Žiaci úspešne zvládli aj poskladať časti ľudského tela vo forme on-line puzzle. Nakoniec vyplnili pracovné listy a po práci si pochutnali na pripravených zdravých ovocných maškrtách. 7.A dostala ťažkú úlohu. Vystrihnúť orgány tráviacej sústavy a umiestniť ich na správne miesto. Väčšine sa to aj podarilo 🙂 Žiaci uskutočnili zaujímavý chemický pokus. Vo svojich vlastných slinách dokázali prítomnosť tráviacich enzýmov, ktoré trávia škrob. Žiaci sa rozdelili do družstiev podľa poschodí v potravinovej pyramíde. Súťažili vo vedomostnom kvíze. Víťazi si odniesli aj odmenu – mrkvu. A veru sa jej aj potešili. Niektorí žiaci sa na tento deň pripravili už doma a zhotovili krásne priestorové modely potravinových pyramíd.“

Celkové výsledky VI. ročníka súťaže:

Pondelok (15. 10. 2018)

1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky
Víťazná škola: Základná škola Odorín, Odorín 65, Odorín, Košický kraj

2. Vyhlásená denná téma: Ako funguje jedlo v tele
Víťazná škola: Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov, Košický kraj

Utorok (16. 10. 2018)

1. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov
Víťazná škola: Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá, Prešovský kraj

2. Vyhlásená denná téma: Odkiaľ jedlo pochádza
Víťazná škola: Základná škola s materskou školou Dojč, Dojč 137, Dojč, Trnavský kraj

Streda (17. 10. 2018)

1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek
Víťazná škola: Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky, Trenčiansky kraj

2. Vyhlásená denná téma: Potraviny a životné prostredie
Víťazná škola: Špeciálna základná škola, Jilemnického 94/3, Revúca, Banskobystrický kraj

Štvrtok (18. 10. 2018)

1. Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny
Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Ulica 1. mája č. 3, Báhoň, Bratislavský kraj

2. Vyhlásená denná téma: Bezpečné skladovanie a varenie potravín
Víťazná škola: Základná škola, Lichardova 24, Žilina, Žilinský kraj

Piatok (19. 10. 2018)

1. Vyhlásená denná téma: Cukry, tuky, soľ
Víťazná škola: Základná škola, Malinovského ulica 1160/31, Partizánske, Trenčiansky kraj

2. Vyhlásená denná téma: Jedz a hýb sa
Víťazná škola: Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča, Žilinský kraj

„NAJAKTÍVNEJŠIA ŠKOLA SÚŤAŽNO-VZDELÁVACEJ AKTIVITY HOVORME O JEDLE“

Víťazná škola: Základná škola Gelnica, Hlavná 121, Gelnica, Košický kraj

Odovzdávanie cien víťazom súťažných aktivít šiesteho ročníka týždňa Hovorme o jedle prebehlo 16. novembra 2018. Do projektu sa tento rok zapojilo celkovo 452 základných škôl. Počas októbrového týždňa mohli žiaci tvoriť, maľovať, písať úvahy, eseje a po novom už aj fotografovať na témy spojené s jedlom, potravinami a správnymi stravovacími návykmi. Aj tento rok sa Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU ako odborný garant projektu zúčastnila na slávnostnom vyhodnotení súťaže v priestoroch v Bratislave. Prof. Ľudmila Nagyová, Ing., Mária Holienčinová, PhD. a Ing. Zdenka Kádeková, PhD., ako členky hodnotiacej komisie, pomohli z množstva projektov vybrať tie najoriginálnejšie.

Organizačný tím predstavovali zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Centra rozvoja znalostí o potravinách n. o. „Všetci vnímame, že v spoločnosti silno rezonujú agropotravinárske témy a v tejto súvislosti môže takáto súťaž prispieť k tomu, že sa o nich bude ešte viac rozprávať,“ povedal predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho na tlačovom brífingu. Podľa jeho slov, stravovacie návyky detí sú dôležité a rodičia s učiteľmi im majú viac priblížiť oblasť potravín.

 

Informačný a foto zdroj:

http://www.opotravinach.sk/talks/view/VYHODNOTENIE%20aktivít%20VI.%20ročníka%20týždňa%20HOVORME%20O%20JEDLE%202018

https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/na-projekte-hovorme-o-jedle-sa-podieľala-aj-fakulta-ekonomiky-a-manažmentu/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky