Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitidy

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: kliešť; Pixabay.com /JerzyGorecki/

Kliešťová encefalitída je vírusové ochorenie človeka prenášané kliešťami, ktoré postihuje centrálnu nervovú sústavu. V roku 2016 sa objavila epidémia na východnom Slovensku, počtom prípadov bola najväčšia za posledných 5 rokov. Ako obvykle, vina sa pripísala produktom zo surového ovčieho mlieka. Taká rozsiahla epidémia bola zarážajúca vzhľadom k pravidelnému rutinnému skríningu ovčieho mlieka, ktoré robí ŠVPÚ Dolný Kubín. Epidémia bola inšpiráciou k projektu „O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy (Of Sheep, Goats and Tick-borne Encephalitis virus)“, ktorý riešia pracovníci Biomedicínskeho centra SAV. 

Cieľom projektu je komparatívna analýza zapojenia oviec, resp. kôz do alimentárnych infekcií. Na základe presne stanovených kritérií bude vybraný reprezentatívny počet fariem z celého Slovenska. Zodpovednou riešiteľkou je RNDr. Martina Ličková, PhD. pričom projekt je realizovaný v období 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021.

„Na každej z nich vyšetríme mlieko oviec a kôz, ako aj kliešte nazbierané priamo zo sledovaných zvierat. Vzorky vyšetríme vysoko senzitívnymi molekulárno-biologickými metódami na prítomnosť vírusu. Sledovaným zvieratám odoberieme krv na stanovenie sérologickeho statusu. Vyhodnotením výsledkov zistíme mieru zapojenia oviec a kôz v prípade alimentárnych infekcií. V prípade získania pozitívnych vzoriek sekvenčnou analýzou získame veľmi cenné informácie o genetickej diverzite vírusu kliešťovej encefalitídy na našom území. Nemenej dôležitým výstupom projektu budú konkrétne metodické odporúčania pre farmárov v zmysle prevencie alimentárnych nákaz,“ uviedli riešitelia projektu.

Prejavy kliešťovej encefalitidy

RNDr. Martina Ličková, PhD. vysvetľuje, že ochorenie sa prejavuje ako meningitída (zápal mozgových blán), encefalitída (zápal mozgu) alebo meningoencefalitída.

„TBE je spôsobená vírusom kliešťovej encefalitídy (TBEV, z anglického tick-borne encephalitis virus). Človek sa môže infikovať okrem uhryznutia kliešťa, aj tzv. alimentárnou cestou čiže konzumáciou nepasterizovaného mlieka infikovaných kôz a oviec, keďže sa u infikovaných oviec a kôz vírus vylučuje do mlieka. Chov oviec a predaj potravín pripravených z ovčieho mlieka je pritom typickou súčasťou slovenského pôdohospodárstva, ktorá zaznamenáva v poslednom období narastajúci význam vzhľadom k celkovému spoločenskému trendu návratu k pôvodným a čo najmenej priemyselne spracovaným potravinám.“

Výskum vírusu kliešťovej encefalitídy

Projekt „O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy“ sa podľa jeho zodpovednej riešiteľky zaoberá výskumom vírusu kliešťovej encefalitídy a predovšetkým alimentárnymi nákazami prostredníctvom produktov z ovčieho a kozieho mlieka.

„Podnetom pre náš výskum sa stala epidémia kliešťovej encefalitídy v máji 2016. Počtom prípadov (33) išlo o najväčšiu epidémiu na Slovensku za posledných 5 rokov. Postihnutí zhodne uviedli konzumáciu ovčieho mlieka z toho istého salaša na východnom Slovensku, čo však nebolo potvrdené laboratórnymi nálezmi a presný zdroj nákazy zostal nejasný. V projekte sme si ako ciele stanovili nasledovné: zistiť príčiny vzniku epidémií na salašoch, porovnanie významu oviec a kôz v súvislosti s alimentárnymi nákazami TBEV u ľudí.“

Na projekte sa zúčastňujú okrem nositeľa projektu – Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave aj ďalšie dve partnerské organizácie: Ústav zoológie SAV v Bratislave a Parazitologický ústav SAV v Košiciach. Nadviazaná bola tiež spolupráca so Zväzom chovateľov oviec a kôz. „Za dva roky trvania projektu sa nám už podarilo získať čiastkové výsledky. Vyšetrili sme séra 240 kôz a 337 oviec z rôznych fariem na Slovensku na prítomnosť protilátok voči TBEV a kliešte na prítomnosť TBEV (643 ks). V ďalších dvoch rokoch plánujeme pokračovať v odberoch vzoriek a ich vyšetrovaní, zároveň sa chceme pokúsiť o izoláciu TBEV z kliešťov.“

Projekt by mal zvýšiť informovanosť ľudí o TBEV, vedci plánujú vypracovať metodické odporúčania pre chovateľov, aby sa pravdepodobnosť alimentárnych nákaz čo najviac eliminovala. Na základe výsledkov sérologie oviec a kôz budú vedieť stanoviť možné ohniská TBEV.

 

Informácie poskytla: RNDr. Martina Ličková, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /JerzyGorecki/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky