Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedomosti a bohaté skúsenosti v niektorých prípadoch študentom nestačia

Simona Schwarz

Kláru od štúdia na Oxforde delia tisíce eur.

Klára Hatinová, Zdroj: Archív K.H.

Klára Hatinová, Zdroj: Archív K.H.

Klára Hatinová vyrastala od piatich rokov v Stupave. V jej rozhodnutí študovať neurovedu ju podporujú obaja rodičia aj traja mladší súrodenci. Bakalárske štúdium absolvovala na škótskej univerzite v Glasgowe.

Radosť z úspešnej magisterskej prihlášky na Oxford však vystriedali finančné obavy. Piata najlepšia univerzita na svete patrí aj medzi tie najdrahšie. Veľkú časť nákladov si Klára uhradí z vlastných úspor. Zvyšok sa pokúša vyzbierať cez známy charitatívny projekt GoFundMe.

Chcem robiť neurovedu

Napriek tomu, že sa ani jeden z Kláriných rodičov nevenuje vedeckej činnosti, k neurovede ju priviedli práve oni. Za svoj výber vďačí najmä otcovi. „Práve vďaka nemu a jeho prehľadu o aktuálnych a perspektívnych témach som bola smerovaná sa o ne takisto zaujímať. Ja som si spomedzi nich našla neurovedu.“

Jej prvotný záujem prerástol do krátkej vedeckej práce už počas maturitného ročníka. „Mala som skvelých mentorov a príležitosť použiť limitované školské pomôcky, pomocou ktorých som skúmala cukornatosť ryže a jej dopad na hladinu cukru v krvi ľudí s cukrovkou. Táto skúsenosť ma naučila veľkej trpezlivosti a tomu, že vo výskume nie vždy všetko vyjde podľa predstáv.“

Majsterka Slovenska aj riešiteľka kontroverzných tém

Pri výbere vysokej školy zvažovala Klára nielen kvalitu programu, ale aj finančné podmienky. Keďže vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa študentom z Európskej únie bolo preplácané škótskou vládou, zvíťazila univerzita v Glasgowe. Hneď v prvom ročníku mala dokonca možnosť výmenného pobytu, šla na univerzitu v Kalifornii, kde skúmala liečbu poranenia miechy pomocou elektrickej stimulácie. „Bolo skvelé vidieť, s akým nadšením profesori v USA prijímali a zaúčali začínajúcich študentov novým metódam.“

Vo svojej bakalárskej práci sa zas rozhodla preskúmať kontroverznú tému – výskum na myškách ženského ako aj mužského pohlavia. Skúmala ich neuropatickú bolesť a prečo sa k jej liečbe pristupovalo s pohľadom skresleným kvôli výskumu na primárne mužskom pohlaví.

„Moju prácu sa mi podarilo prezentovať na univerzitnej konferencii Let’s Talk About X a momentálne pracujem na jej uverejnení v žurnále Xposition, ktorý bude publikovaný začiatkom septembra.“

Okrem riešenia kontroverzných tém sa Klára stíhala venovať aj atletike. Na majstrovstvách Slovenska získala niekoľko medailí v skoku do diaľky, viacboji a behu na 400 a 800 metrov.

Klára Hatinová, Zdroj: Archív K.H.

Klára Hatinová, Zdroj: Archív K.H.

Prečo práve Oxford?

Klárin hlavný dôvod na prihlásenie sa bola unikátna kombinácia psychiatrie, aplikovanej neurovedy a klinickej praxe, ktorú ponúka program klinickej a terapeutickej neurovedy práve na Oxfordskej univerzite. Vďaka kvalitnému štúdiu by chcela nájsť odpovede, ktoré ľuďom pomôžu zlepšiť kvalitu života.

„Magisterské štúdium na Oxforde je špeciálne tým, že budem mať možnosť naučiť sa potrebné laboratórne postupy a klinické znalosti od popredných expertov v neurovede a psychiatrii. Vďaka malým skupinám a dôkladne nastavenému študijnému plánu budem môcť dopodrobna spoznať naliehavé témy v psychiatrii vrátane duševného zdravia mladistvých alebo chronickej bolesti.

Zároveň budem mať jedinečnú príležitosť byť pri otvorení úplne novej fakulty s názvom Reuben College. Je to prvá novootvorená fakulta od roku 1970. Ako zakladajúci ročník budeme mať so spolužiakmi možnosť formovať budúcnosť tejto mladej fakulty a podieľať sa na riešeniach kritických otázok 21. storočia, na ktoré je Reuben College zameraná.“

Úspory pokryjú len základné životné náklady

Brexit sťažil život všetkým študentom z Európskej únie, ktorí plánovali medzinárodné vzdelávanie v Británii. Doteraz si študenti mohli na nákladnejšie štúdium zobrať študentskú pôžičku, kvôli Brexitu o takúto možnosť prišli.

Len samotné školné dosahuje pritom výšku 25 900 libier. Klára bude musieť zohľadniť aj ďalšie výdavky: „Keď prirátame sumu potrebnú na bývanie, ktoré mi sponzorujú rodičia, a moje vlastné úspory, moje náklady sú vo výške 41 000 libier, čiže približne 50 000 eur. Keďže mám ďalších troch súrodencov a brat takisto študuje vysokú školu v zahraničí, s rodičmi nedokážeme pokryť o nič viac ako základné životné náklady.

Spolu s prihláškou na Oxford som sa, prirodzene, uchádzala aj o malý počet štipendií, ktoré sú ponúkané slovenským študentom, a čakala som až do júna na vyrozumenie. Bohužiaľ, moje žiadosti boli medzi mnohými ďalšími od vynikajúcich študentov, a preto som odkázaná na iné spôsoby financovania. Začala som zbierku GoFundMe, kde sa mi pomocou priateľov a fanúšikov neurovedy podarilo už nazbierať skoro 9000 eur. Zbierka aj naďalej pokračuje.

Verím, že na Slovensku nájdem niekoho, kto má záujem podporiť mladých vedcov, aby sa nám podarilo nazbierať skúsenosti vo svete. Výskum je medzinárodnou spoluprácou, a preto sa aj výskum vykonaný v zahraničí podieľa na zlepšení života nás všetkých tu na Slovensku a v Čechách.“

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky