Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Interaktívna experimentálna záhrada SPU v Nitre zožala úspech

VEDA NA DOSAH

Virtuálna platforma Interaktívnej experimentálnej záhrady

Virtuálna platforma Interaktívnej experimentálnej záhrady úspešne reprezentovala Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na konferencii MoodleMoot.cz 2018 a Konference a soutěže e-learning 2018 v Hradci Králové koncom októbra 2018. Odborná porota 16.ročníku jej udelila 3. cenu.

Interaktívna experimentálna záhrada je vo svojej podstate priestorom pre experimenty. Jej pracovníci napríklad testovali odolnosť bylín domácej flóry na vertikálnej stene. Na jeseň roku 2017 uskutočnili výsev troch rôznych zmesí lúčnych bylín do zhotovených vertikálnych panelov. „Ako pestovateľské médium bola použitá vrstva nasiakavej stavbárskej textílie, machu a rašelinového substrátu spevnená plastovou sieťkou a upevnená na drevené rámy. Zapestovanie rastlín prebiehalo v horizontálnej polohe na vaniach s vodou. Vlastnosti použitej textílie umožnili kontinuálne udržiavanie vlhkosti pre vysiate rastliny,“ opisujú tvorcovia projektu.

Byliny vyklíčili do 2 – 3 týždňov a prekryté bielou netkanou textíliou prežili zimu. Na jar panely vystužili piaflorom, ktorý udržiava požadovanú vlhkosť a zároveň slúži ako zakoreňovacie médium. Panely zmontovali do trojbokej samostatne stojacej vertikálnej steny. Zavlažovanie realizujeme rotačnou tryskou.

Počas vegetačnej sezóny z biologického hľadiska hodnotili výškové prírastky bylín a celého porastu a tiež hustotu zapojenia. Z estetického pohľadu ich zaujímal podiel širokolistých bylín a tráv, ktoré sa v zmesi presadili, farebnosť zmesi počas kvitnutia a tzv. flower score.

Podieľanie sa na realizácii Interaktívnej experimentálnej záhrady prináša študentom reálnu predstavu o časovej náročnosti realizovaných prác.

Zážitkové vzdelávanie v záhrade im poskytuje aj túto skúsenosť: získať prehľad o cenách práce podľa softvérového nástroja na oceňovanie prác a porovnať ich s vlastnou, reálnou skúsenosťou vďaka účasti na konkrétnych realizačných prácach v záhrade. „To ich naučilo kriticky odhadnúť primeranosť ceny za prácu. Tieto poznatky pomôžu študentom lepšie sa orientovať v praxi pri organizácii práce a zamestnancov,“ uvádzajú tvorcovi projektu.

Interaktívna experimentálna záhrada pozostáva z viacerých sekcií. Štylizácia prechodu z podrastu do lemového spoločenstva je v podrastovom segmente dominantne postavená na kontraste štruktúr olistenia pôdu pokrývajúcich trvaliek (Geranium x cantabrigiense, Carex morrowii, Waldsteinia geoides, Stachys sylvatica a Luzula sylvatica) so sporadicky sa objavujúcim efektom kvitnutia týchto trvaliek. Naopak postupným prechodom záhona do otvorenejších partií sa dominantné postavenie kontrastu štruktúr olistenia strieda s výrazným kvitnutím driftov trvaliek (Iris sibirica, Veronicastrum virginicum), a zároveň akceleruje výšková plasticita záhonu.

Kompozícia rozvoľnenej výsadby v štýle lúčneho porastu – to je Blue and Yellow. Je postavená na pôsobení jemnej štruktúry tráv (Achnantherum calamagrostis a Stipa tennuissima) a výrazných štruktúr trvaliek (Echinops ritro, Eryngium planum, Iris sibirica, Verbascum bombicypherum). Výrazná výšková plasticita výsadby v čase je vyvážená tlmenými farebnými kontrastmi odtieňov modrej a žltej farby s obmedzenou časovou dynamikou. Dynamiku v čase aj priestore zabezpečujú dvojročky a krátkodobé trvalky (Anthemis tinctoria, Campanula glomerata, Erynguim planum, Verbascum bombicypherum), doplnené o výsadbu sezónne pôsobiacich letničiek.

Virtuálna platforma Interaktívnej experimentálnej záhrady

Kompozícia štylizácie lúčneho porastu – Red and Purple, je zas postavená na vzájomnom kontrastnom pôsobení tráv (Festuca mairei, Melica ciliata, Calamagrostis), doplnenom o jemne a mäkko pôsobiace trvalky. Výšková plasticita výsadby v čase, je doplnená výraznou farebnou dynamikou – jemné farby z jarného obdobia sa dynamicky menia na farebne výraznú zmes s dominanciou červených a purpurových tónov v letnom a jesennom období. Dynamiku v čase aj priestore zabezpečujú dvojročky a krátkodobé trvalky (Anthemis tinctoria, Centranthus ruber, Gaura linghemerei, Lychnis chalcedonica), doplnené o výsadbu sezónne pôsobiacich letničiek.

V štylizácii vysoko bylinného spoločenstva sa kombinujú spoľahlivé taxóny bylín pôvodom z európskych lúk, ako aj amerických prérií. Výsadba je postavená na rytmickom striedaní málo druhových zmesí, kombinovaných vždy z taxónov v odlišnej výške a charaktere olistenia (Solidago x hybrida, Aster ptarmicoides Panicum virgatum, Calamintha nepeta, Iris sibirica, Hemerocallis hybrida). Dynamiku výsadby v čase a priestore zabezpečujú splaňujúce krátkodobé byliny (Silene dioica, Aquilegia vulgaris, Platycodon grandiflorus, Campanula persicifolia). Stabilizačný akcent v štylizácii vytvárajú Crambe cordifolia a Cornus mas.

Kompozícia štylizácie lúčneho porastu – White and Green, je postavená na kontrastnom pôsobení tráv: prísny, vertikálny tvar (Miscanthus sinensis) v kontraste s mäkko pôsobiacim poľguľovitým tvarom (Pennisetum alopecuroides). Kombinácia tráv je doplnená o výrazne pôsobiace trvalky a kry (Hydrangea paniculata, Paeonia lactiflora, Physostegia virginiana, Veronicastrum virginicum). Výšková plasticita výsadby v čase je vyvážená výhradným pôsobením bielych a zelených tónov s obmedzenou časovou dynamikou. Dynamiku v čase aj priestore zabezpečujú sezónne pôsobiace letničky. Kompozícia tradičnej skupinovej výsadby, s ľahkým rozvoľnením výrazných štruktúrnych trvaliek (Hemerocallis, Helleborus, Digitalis ferrruginea) je postavená na kontraste línií osadených vždy 3-druhovou zmesou pôdu pokrývajúcich trvaliek a tráv, farebne dynamických v čase.

 

Zdroj informácií a ilustrácií:

https://www.interaktivnazahrada.sk/aktuality

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky