Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Českí vedci testovali dvojitú protilátku proti vírusu SARS-CoV-2

VEDA NA DOSAH

Nová látka by mala zabraňovať tomu, aby vírus vytváral nové mutácie. V preklinických testoch znižovala vírusovú záťaž v pľúcach aj zmierňovala zápal.

3D ilustrácia vírusu na pozadí Zeme. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Dvojitú protilátku vyvinuli odborníci z Inštitútu pre biomedicínsky výskum vo Švajčiarsku. Následne jej účinnosť v preklinických štúdiách testovali českí vedci z Biologického centra Akademie vied ČR a Českého centra pre fonogenomiku v centre Biocev. 

Na vývoj účinnej látky využili švajčiarski vedci protilátky. Tie odobrali pacientom, ktorí prekonali ochorenie Covid-19.

Podľa ich výsledkov by nová látka mala ľudí nielen účinne chrániť pred vírusom SARS-CoV-2 a všetkými jeho testovanými variantmi, ale tiež zabraňovať vírusu, aby mutoval a stával sa rezistentný voči liečbe. 

Problémy, ktoré nastávajú pri liečbe protilátkami

Liečba pomocou protilátok je účinná, avšak naráža na dva hlavné problémy. 

Prvým je to, že protilátka musí zaberať proti práve sa vyskytujúcim variantom vírusu. 

Mala by tiež zabraňovať mutáciám vírusu, ktoré by viedli k tomu, že by bol vírus odolnejší, podobne ako sa to deje napríklad v prípade baktérií, ktoré sa stávajú rezistentnými voči predpisovaným antibiotikám. To je druhý problém.

„Problém sme vyriešili spojením dvoch prirodzených protilátok do jednej molekuly nazývanej bišpecifická protilátka, ktorá sa dokáže súčasne zamerať na dve rôzne miesta vírusu,” vysvetlil v tlačovej správe Českej akadémie vied Luca Varni, vedúci tímu z Inštitútu pre biomedicínsky výskum vo Švajčiarsku. 

Práve to, že sa látka dokáže zamerať na dve nezávislé miesta vírusu, predstavuje inováciu, ktorá zabraňuje vírusovým časticiam vyvíjať si rezistenciu proti liečbe. 

„Aj keď vírus môže mutovať, a vyhnúť sa tak útoku jednej protilátky, v našich experimentoch sme preukázali, že nedokáže uniknúť dvojitému pôsobeniu bišpecifickej molekuly,” objasnil doktor Varani. 

Vedci molekulu zdokonalili pomocou superpočítačových simulácií. Potom vytvorili jej prototyp, ktorý je vhodný na laboratórne testy a preklinické štúdie. 

3D ilustrácia rozpadu pľúc. Zdroj: iStockphoto.com

3D ilustrácia rozpadu pľúc. Zdroj: iStockphoto.com

Dvojitá protilátka zneškodňuje aj mutácie

Preklinické testovanie dvojitej protilátky prebiehalo v Biomedicínskom centre Akadémie vied ČR. 

Potvrdilo, že bišpecifická protilátka účinne zneškodňuje koronavírus SARS-CoV-2, a to dokonca aj jeho verzie nedávno objavenej britskej mutácie. 

Experimenty ukázali, že vďaka svojej účinnosti by nová protilátka mohla byť prínosná nielen pre pacientov, ktorí majú slabú imunitu, ale môže fungovať aj ako prevencia pred ochorením. 

„Vo zvieracom modeli poskytla už jediná injekcia bišpecifickej protilátky okamžitú ochranu pred ochorením, ktorá môže trvať niekoľko týždňov alebo mesiacov. Protilátka účinne znižuje vírusovú záťaž v pľúcach a zmierňuje zápal,“ potvrdil v tlačovej správe Daniel Růžek z Biologického centra AV ČR a Výskumného ústavu veterinárneho lekárstva, ktorý viedol preklinické testovanie protilátok na zvieratách.

Špeciálny model myší

Vo svojich experimentoch využívali českí vedci špeciálny model myší, ktoré vytvorili vo výskumnom centre Biocev. 

Zvieratá boli geneticky upravené tak, aby boli citlivé na infekciu spôsobenú vírusom SARS-CoV-2. Bežné laboratórne myši sa totiž nedajú použiť na výskum koronavírusu, pretože sú voči ochoreniu COVID-19 pomerne rezistentné. 

„Model myší, ktorý sme vyvinuli, je pomerne unikátny a aj ekonomický. Okrem toho veľmi dobre reprezentuje ťažké prípady ochorenia, ktoré pozorujem aj u človeka, napríklad zápalové reakcie v pľúcach a podobne,” konštatoval vedúci centra Radislav Sedláček. 

Na preklinickej štúdii sa podieľali aj ďalšie vedecké české inštitúcie: Výskumný ústav veterinárneho lekárstva v Brne, Ústav organickej chémie a biochémie v Prahe a Vojenský zdravotný ústav v Těchoníne. 

Zdroj: Tlačová správa AV ČR

(DK)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.