Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

18. máj 2015 je tretím medzinárodným „Dňom fascinácie rastlinami“

VEDA NA DOSAH

Rastlinní biológovia odhadujú, že celkový počet rastlinných druhov je približne 250 000. Sú to fascinujúce organizmy. Z jedného malého semienka vznikajú rôznorodé zelené životy – od malých rastliniek až po veľké stromy, od okrasných kvetín až po výživné plodiny.

Práve rastliny sú schopné produkovať cukor iba zo slnečného žiarenia, oxidu uhličitého a vody. Schopnosť produkovať výživu nielen pre človeka a živočíšnu ríšu, ale aj vlastná sebestačnosť zabezpečila rastlinám priestor adaptovať sa a profitovať takmer kdekoľvek na Zemi, v akýchkoľvek, často i extrémnych podmienkach. Aj preto sú rastliny primárnymi producentmi biomasy zabezpečujúcej výživu, potravu, papier, lieky, chemické látky, energiu a prijateľné životné prostredie. 

„Deň fascinácie rastlinami” sa koná pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinné vedy (EPSO, www.epsoweb.org). Cieľom tejto aktivity, ktorá sa konala prvýkrát v roku 2012 a následne v roku 2013, je osloviť na celom svete čo najviac ľudí, prebudiť v nich záujem o rastliny a ich nenahraditeľnú úlohu v živote človeka. V roku 2013 sa do akcie zapojilo 54 krajín sveta a viac ako 689 inštitúcii zorganizovalo viac ako 1000 aktivít zameraných na propagáciu a ochranu rastlín. Je snahou organizátorov touto koordinovanou akciou „vsádzať virtuálne a neustále klíčiace semená“ do kolektívnej mysle európskej a svetovej verejnosti a pripomínať, že rastlinné vedy majú rozhodujúci význam pre sociálne, environmentálne a ekonomické prostredie teraz i v budúcnosti.

Foto: http://fascinationofplantsday.org/home.htmSlovenská republika sa do tejto medzinárodnej výzvy zapojila prvý krát v roku 2013, kedy sa 15. – 17. mája uskutočnili tri akcie vo forme otvorených dverí a exkurzií do prírody s odborným sprievodom (Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany – 2 akcie, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre – 1 akcia). Národným koordinačným miestom pre výzvu Deň fascinácie rastlinami je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany. K dnešnému dňu je pre rok 2015 do akcie zapojených 11 pracovísk, prípadne organizácií, ktoré sa zaoberajú rastlinami a počas mesiaca máj je plánovaných množstvo akcií ako napr. výstavy, exkurzie, dni otvorených dverí, kosecké slávnosti, besedy, prednášky a podobne zamerané na fascinujúci význam rastlín v živote človeka. 

Autor: Michaela Havrlentová, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany

Foto: http://fascinationofplantsday.org/home.htm

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky