Pred polstoročím odhalili tajomstvo usporiadania molekúl v chemických reakciách

28. sep. 2019 • Chemické vedy

Pred polstoročím odhalili tajomstvo usporiadania molekúl v chemických reakciách

Britský chemik Derek Harold Richard Barton a jeho nórsky kolega Odd Hassel. To sú dve osobnosti organickej chémie, ktoré boli pred 50 rokmi ocenené Nobelovou cenou za príspevky k rozvoju koncepcie konformácie a jej aplikácie v chémii. Objavy dvojice mužov, už polstoročie staré, výrazne posunuli vpred vtedajšie poznatky a ovplyvnili prácu ďalších vedcov.

Organizmy v prírode sa skladajú z nesmierne rozmanitého počtu chemických zlúčenín, pričom ich spoločnou zložkou je uhlík, uvádza sa v popise práce Odda Hassela na Nobelprize.org.

Štruktúru organizmov určuje väzbová energia medzi atómami v zlúčeninách uhlíka, avšak, ich štruktúry nie sú úplne rigidné.Do istej miery sú flexibilné.V dôsledku toho môžu molekuly nadobudnúť rôzne konformácie (usporiadania), čo má následky na spôsob ich reakcie s inými látkami. Odd Hassel publikoval priekopnícke práce o rôznych konformáciách molekúl v tvare kruhu so šiestimi atómami uhlíka.

Derek Harold Richard Barton nadviazal na jeho prácu a preukázal, že organickým molekulám vo všeobecnosti, a najmä steroidným molekulám, by sa mohla priradiť preferovaná konformácia. Nobelprize.org približuje, že chemické a fyzikálne vlastnosti molekuly sa dajú interpretovať z hľadiska tejto výhodnej konformácie. V molekulách obsahujúcich fixné kruhy, ako sú steroidy, vznikol jednoduchý vzťah medzi konfiguráciou a konformáciou, takže konfigurácie sa dali predpovedať a začala sa tak éra „konformačnej analýzy“. Barton neskôr pomocou tejto metódy určil geometriu mnohých ďalších prírodných produktov.

Konformačná analýza je dodnes užitočná pri objasňovaní konfigurácie, pri plánovaní organickej syntézy a pri analýze reakčných mechanizmov. Je tiež nevyhnutná pre úplné pochopenie enzymatických procesov.

Odda Hassela zatkli nórski nacisti

Odd Hassel sa narodil v nórskej Kristianii (dnes Oslo) 7. mája 1897. V roku 1915 nastúpil na univerzitu vo svojom rodnom meste, kde študoval matematiku a fyziku s chémiou ako svoj hlavný predmet. Po promóciách strávil rok vo Francúzsku a Taliansku, odkiaľ odišiel do Nemecka, kde v jeseni 1922 strávil viac ako pol roka v mníchovskom laboratóriu profesora K. Fajansa. Krátka správa o jeho výskume bola práve uverejnená v nórskom časopise, keď Hassela zatkli nórski nacisti a neskôr ho nemeckí okupanti vzali do väzby.Prepustený bol v novembri 1944.

Hassel bol držiteľom čestných titulov z univerzít v Kodani a Štokholme, a tiež čestným členom Nórskej chemickej spoločnosti a Chemickej spoločnosti v Londýne. Zomrel 11. mája 1981.

Derek Harold Richard Barton pôsobil aj v spravodajských službách

Derek Harold Richard Barton (1918 - 1998) sa narodil v Gravesende, študoval na Imperial College v Londýne. Počas druhej svetovej vojny pracoval na výskumnom štipendiu spoločnosti Distillers Co Ltd, kde študoval syntézu vinylchloridu (v roku 1942 získal doktorát), a potom pôsobil vo vojenských spravodajských službách.

Barton sa stal profesorom organickej chémie na Birbeck College. V roku 1949 bol hosťujúcim profesorom na Harvardovej univerzite, kde začal svoju priekopnícku prácu na konformačnej analýze. Zomrel 16. marca 1998.

O tom, kto bude tohoročným laureátom Nobelovej ceny za chémiu, sa dozvieme čoskoro, vyhlásená bude 9. októbra 2019.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Redigovala a uverejnila: Zuzana Hrubá, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje informácií:

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1969/barton/biographical/

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1969/hassel/biographical/

https://www.kva.se/en/sok-resultat

Fotokoláž: Pixabay/Manuchi a archív Nobelovej nadácie (Derek Barton, Odd Hassel)

Súvisiace:

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Pôvod čokolády je v Strednej Amerike (Mezoamerike).
Zistite viac