Pohľad psychológa a psychiatra na depresiu – epidémiu 21. storočia

15. okt. 2019 • Psychologické vedy

Pohľad psychológa a psychiatra na depresiu – epidémiu 21. storočia

Je depresia ochorením duše alebo tela? Nezamieňame si ju s obyčajným ľudským nešťastím a trápením, ktoré prináša život? Ako zistíme, či sme naozaj depresívni? Prečo stúpa užívanie antidepresív? Robia ľudí šťastnými? Ako môžeme pomôcť, ak má niekto z našich blízkych depresiu? Na tieto i mnohé ďalšie otázky budeme hľadať odpovede z pohľadu klinickej psychológie a psychiatrie v októbrovej vedeckej kaviarni VEDA V CENTRE. Prednáška objasní mnohé otázky, ktoré si kladú nielen laici, ale i odborná verejnosť.

Depresia je jednou z najčastejších psychických porúch, ktorá postihne počas života takmer každého štvrtého človeka. Môže zahŕňať pocity smútku, beznádeje, celkovej únavy, pokles sebavedomia, poruchy spánku a mnohé rôzne bolesti. Depresia je na rozdiel od bežného smútku chorobný stav, ktorý môže vzniknúť aj bez zjavného dôvodu. Je to vážny duševný stav, choroba, ktorá si vyžaduje liečbu.

Depresia je jednou z najčastejších príčin invalidity vo vyspelom svete. Na základe odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie v súčasnosti pozorujeme zvýšenie výskytu depresie a preto o nej uvažujeme ako o epidémii 21. storočia. Depresia sa u pacienta často zvykne opakovane vracať a chronifikovať, čo situáciu ešte zhoršuje.

Pozorované symptómy depresie nie sú len smutná nálada, ale aj neschopnosť tešiť sa (tzv. anhedónia) a rôzne telesné symptómy. Dobrou správou je, že v posledných tridsiatich rokoch sa dosiahli významné pokroky v efektívnej liečbe tejto poruchy, najmä v oblasti farmakologickej liečby tzv. antidepresívami.

Duševné zdravie spadá pod viacerých odborníkov. Pacient sa nemusí obávať, že sa pri výbere lekára pomýli. Lekári, psychiatri a psychológovia vzájomne spolupracujú. Posúdia, či je pre pacienta vhodnejšie absolvovať psychoterapeutickú alebo psychiatrickú liečbu a nasmerujú ho k nej. 

Hosťami vedeckej kaviarne vo štvrtok 17. 10. 2019 o 17.00 hod. budú dvaja uznávaní vedci a odborníci – doc. Mgr. Anton Heretik, PhD., klinický psychológ z Katedry psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., psychiater, prednosta Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Organizátorom podujatia, ktoré sa koná v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A v Bratislave (na Patrónke), je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Vstup pre verejnosť je voľný!

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj ilustrácie: NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj videa: www.dusevnezdravie.sk/depresia-hovorme-o-nej/  

 

Vedecký kaleidoskop

 

Súvisiace:

Hore
Vedecká cukráreň video
Bratislavská vedecká cukráreň 6a/2020
TVT2020 súťaže
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Včelí med pomáha pri hojení chronických rán a popálenín.
Zistite viac