Prednáška / Bratislava

Zvedavá umelá inteligencia

Ilustračný obrázok: Zvedavá umelá inteligencia

Zvedavá umelá inteligencia. Zdroj: eurocc.nscc.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás na populárno-náučnú prednášku Zvedavá umelá inteligencia.
Táto prednáška je súčasťou série populárno-náučných prednášok o zaujímavých príkladoch využitia vysokovýkonného počítania.

Zvedavosť, ako druh motivácie, je jedným zo základných fenoménov vyskytujúcich sa u živočíchov s vyššou kogníciou. Poháňa a riadi ich správanie tak, aby boli naplnené ich potreby na rôznej úrovni. Je základnou vlastnosťou, ktorá zabezpečuje neustály vývoj jedinca a vedie k jeho zdokonaľovaniu.

Na tejto prednáške si ukážeme, ako formalizovať zvedavosť/motiváciu a ako ju pridať k AI agentom. Zároveň na jednej z veľmi ťažkých úloh v oblasti rozhodovania dokážeme, že pridanie zvedavosti výrazne pomôže s jej riešením.

Kedy a ako sa môžem zúčastniť prednášky Zvedavá umelá inteligencia

Podujatie Zvedavá umelá inteligencia sa uskutoční 9. apríla 2024 o 16.00 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava (Druhé poschodie nad hlavným vchodom do budovy, priestory knižnice.).

Registrácia

Na podujatie je potrebná registrácia.

Prednášajúci

Mgr. Matej Pecháč, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

O sérii prednášok Vysokovýkonné počítanie

V letnom semestri 2024 spúšťame sériu prednášok, v ktorých výnimoční odborníci z rôznych oblastí predstavia spôsob, akým využívajú vysokovýkonné počítanie (HPC). Návštevníci prednášok sa napríklad oboznámia s aplikáciou HPC v oblasti sekvenovania genómu, alebo v oblasti formalizácie zvedavosti a umelej inteligencie. Pravidelné publikum sa tiež dozvie o úlohe, akú HPC zohralo pri vytváraní molekulovo-dynamických simulácií rôznych udalostí a procesov, alebo pri získavaní popisu neusporiadaného proteínu tau, ktorý je súčasťou patogenézy alzheimerovej choroby.

O sérii prednášok Vysokovýkonné počítanie

O sérii prednášok Vysokovýkonné počítanie. Zdroj: eurocc.nscc.sk

Prednášky o využití HPC prebiehajú v príjemnej a neformálnej atmosfére pri káve. Nahrávky z vybraných prednášok budú následne k dispozícii na YouTube kanáli Národného kompetenčného centra pre HPC a v našom archíve pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť osobne.

Viac info

https://eurocc.nscc.sk/vzdelavanie/prednasky/

https://itkurzy.sav.sk/node/217