Výzva / celé Slovensko

Women TechEU

Banner podujatia: Women TechEU

Toto podujatie už prebehlo.

Sektor deep-tech tvorí takmer štvrtinu európskeho ekosystému start-upov, pričom hodnota európskych deep-tech firiem sa odhaduje na viac ako 700 mld. EUR. Počet žien aktívnych v tomto sektore je však nedostatočný. Štatistiky ukazujú, že ženy sú vo vedení len 15% inovatívnych start-upov a len takmer 6% firiem má na čele tím zložený len zo žien. Ukazuje sa, že takéto firmy získavajú menej rizikového kapitálu ako ich mužské náprotivky. V Európe smeruje len 5% rizikového kapitálu do firiem so zmiešanými tímami a len 2% do firiem s čisto ženským vedením.

Európska únia preto prichádza v programe Horizont Európa s novou iniciatívou Women TechEU, ktorá je financovaná v rámci oblasti Európske inovačné ekosystémy. Táto schéma poskytne ženám podnikateľkám prvotriedny koučing a mentoring, ako aj cielené financovanie na posun svojho biznisu o úroveň vyššie.

Women TechEU ponúka

  • finančnú pomoc firme vo forme individuálneho grantu vo výške 75 tis. EUR na podporu prvých krokov v inovačnom procese firmy, ako aj na jej rast
  • mentoring a koučing poskytovaný prostredníctvom Služieb akcelerácie podnikania (Business Acceeleration Services – BAS), ktoré poskytuje Európska rada pre inovácie (EIC) v rámci nového Programu pre ženy podnikateľky. Jeho súčasťou je aj cielený networking a prezentácie pred panelmi investorov
  • možnosti účastí na cielených aktivitách, ktoré pripravuje InvestEU a Enterprise Europe Network

Ako a dokedy sa môžem prihlásiť

Uzávierka výzvy je 10. november 2021 o 17:00. Súčasťou projektového návrhu je aj krátke 3-min. video predstavujúce firmu a výnimočnosť jej inovácie.

Výzva na Funding & Tender Opportunities portáli

Pre viac informácií kontaktujte Národný kontaktný bod pre EIC.

Viac info

FAQ Women TechEU (pdf v angličtine)

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en