Výzva /

výzva|Prvé témy H2020 v oblasti Ekologizácia hospodárstva v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja


Toto podujatie už prebehlo.
Prvé témy H2020 v oblasti Ekologizácia hospodárstva v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja
 
Dotknuté oblasti

  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Témy v oblasti cirkulárnej ekonomiky, ktoré sú súčasťou výzvy Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) nájdete zverejnené na oficiálnej stránke Európskej komisie Funding & tenders opportunities.

 

Projektové návrhy v rámci týchto tém bude možné predkladať od 12. novembra 2019 do 13. septembra 2020.  Viac informácii k pripravovaným témam (forthcomming topics) nájdete tu:

Týchto 5 uvedených tém (topics) je súčasťou Horizont 2020 Pracovného programu 2018-20 – časť 12. Climate action, environment, resource efficiency and raw material.

 

Viac informácií