Prednáška / celé Slovensko

Voltampérometrické metodológie a aplikácie v analytickej chémii alebo polarografia po skoro 100 rokoch

Plagát k prednáške: Voltampérometrické metodológie a aplikácie v analytickej chémii alebo polarografia po skoro 100 rokoch

Voltampérometrické metodológie a aplikácie v analytickej chémii alebo polarografia po skoro 100 rokoch. Zdroj: schems.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška sa bude venovať minuloročnému 100. výročiu objavenia polarografie a nastávajúcemu 90. výročiu odvodenia Ilkovičovej rovnice ako fundamentálneho vzťahu v polarografii. Bude sa diskutovať o principiálnom vývoji polarografie až do súčasnosti a budú spomenuté rôzne aplikácie spravidla pre elektroanalytické stanovenie rôznych látok v rôznych matriciach. Tieto stanovenia sú založené na voltampérometrickej detekcii, to znamená, v porovnaní s klasickou polarografiou za použitia vyšších polarizačných rýchlostí a neortuťových stacionárnych pracovných elektród, ktoré nekvapkajú. Tuhé elektródové materiály umožňujú znížiť charakteristický rozmer elektródy až na úroveň mikro a nanometrov čo umožňuje merania in vivo, kde sa ostatné analytické techniky nedostanú.

Kedy a ako sa môžem zúčastniť

Prednáška sa uskutoční 8. novembra 2023 od 14:00 online cez MS Teams.

Kto bude prednášať

prof. Ing. Peter Tomčík, PhD., Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Viac info

https://schems.sk/voltamperometricke-metodologie-a-aplikacie-v-analytickej-chemii-alebo-polarografia-po-skoro-sto-rokoch/

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11471