Iné / Zvolen

Vítanie vtáčích poslov jari 2024

Zelienka obyčajná (Chloris chloris). Zdroj: iStockphoto.com

Zelienka obyčajná (Chloris chloris). Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Podujatie Vítanie vtáčích poslov jari je každoročne sprievodnou akciou otvorenia sezóny v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene. Oficiálne ju otvára riaditeľ arboréta za zvukov slávnostných signálov trubačov SOŠL. Odborní garanti zanietene a pútavo oboznámia návštevníkov arboréta so životom, správaním a migračnými cestami našich lietajúcich súputníkov a budú diskutovať na rôzne témy v súvislosti s vtákmi, ich biológiou, ekológiou a významom v prírode.

Kedy a kde sa Vítanie vtáčích poslov jari uskutoční

Podujatie bude prebiehať 3. apríla 2024 od 8.00 do 12.00 v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene.

Pre koho je podujatie určené

Podujatie je zamerané na odchyt, krúžkovanie a evidenciu aktuálnej populácie vtákov v arboréte. Je určené najmä pre žiakov základných a stredných škôl, ale aj študentov biologických odborov vysokých škôl a univerzít.

Program

8:00 – 12:00
Odchyt a krúžkovanie vtákov

9:00 – 9:15
Oficiálne otvorenie návštevnej sezóny v Arboréte Borová hora

9:15 – 12:00
Sokoliarstvo – ukážky výcviku dravcov a animácie s dravcami
Lesná pedagogika – poznávanie a ukážky hlasových prejavov vtákov počas dňa, vtáčie hodiny, vtáčie búdky a ďalšie aktivity
Environmentálne hry a aktivity

Odborní garanti

Podujatie odborne garantujú pracovníci Ústav ekológie lesa SAV Zvolen pod gesciou RNDr. Antona Krištína a doc. Miroslava Sanigu, rôznymi aktivitami sa budú prezentovať  pedagógovia a študenti zo Strednej odbornej školy lesníckej (SOŠL) z Banskej Štiavnice a pracovníčky CHKO Poľana.

Viac info

https://www.tuzvo.sk/sk/vitanie-vtacich-poslov-jari-2024-v-arborete-borova-hora