Prednáška / celé Slovensko

Veľké jazykové modely. Ako môže NLP pomôcť v podnikaní?

Plagát podujatia: Ako môže NLP pomôcť v podnikaní?

Ako môže NLP pomôcť v podnikaní? Zdroj: Národné kompetenčné centrum pre HPC


Toto podujatie už prebehlo.

Popularizačná prednáška Veľké jazykové modely bude zameraná na spracovanie prirodzeného jazyka (NLP – Natural Language Processing). NLP je odvetvie umelej inteligencie, ktoré je zamerané na interakciu medzi počítačom a človekom pomocou prirodzeného jazyka. Cieľom NLP je, aby počítač dokázal pochopiť a dešifrovať prirodzený ľudský jazyk. Túto metódu využíva aj momentálne veľmi populárny ChatGPT.

Posledné mesiace, špeciálne od zverejnenia ChatGPT v decembri minulého roku, je nemožné si nevšimnúť obrovský záujem o veľké jazykové modely, ale aj o spracovanie prirodzeného jazyka ako takého. V záplave správ a screenshotov chatbotových odpovedí nie je vôbec jednoduché rozoznať, kde končí realita a kde už začínajú bombastické titulky technických magazínov a ich modernej obdoby – technických influencerov.

Cieľ prednášky Veľké jazykové modely

Cieľom prednášky je poskytnúť ucelený pohľad na spracovanie prirodzeného jazyka a načrtnúť potenciál ich využitia pre malé a stredné podniky. NLP vám priblíži Marek Šuppa z Univerzity Komenského a spoločnosti Slido.

Kedy a ako prebehne podujatie

Podujatie bude prebiehať 3. apríla 2023 od 17:00 hod., online cez Zoom.
Počet miest je obmedzený a registrácia povinná.

Témy prednášky Veľké jazykové modely

  • Čo sú a ako vznikajú moderné veľké jazykové modely
  • Ako môžu byť tieto modely prakticky využité
  • Koľko stojí trénovanie a prevádzka takýchto modelov „v produkcii“
  • Aké sú očakávania od veľkých jazykových modelov v budúcnosti

O prednášajúcom

Marek Šuppa v súčasnosti vedie Data Team v Slido. Predtým pomáhal budovať súkromný vyhľadávač v DuckDuckGo. Jeho ďalším zamestnaním je učiteľstvo na Univerzite Komenského v Bratislave.
Pokiaľ ide o výskum, jeho záujmy sú NLP a aplikácie počítačového videnia a všeobecne strojového učenia na zaujímavé praktické problémy.

Viac info

https://itkurzy.sav.sk/node/184

https://eurocc.nscc.sk/prednaska-ako-moze-nlp-pomoct-v-podnikani/

https://www.facebook.com/nccprehpc/