Prednáška / Trnava

VedoMost: Neurobiológia ľudského vedomia

Banner podujatia VedoMost: Neurobiológia ľudského vedomia

Toto podujatie už prebehlo.

Všetkým, ktorých zaujíma svet vedy a techniky a chcú si rozšíriť v tejto oblasti svoje vedomosti, bude od začiatku roka 2023 slúžiť nový projekt v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave VedoMost.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

Prvé stretnutie na tému Neurobiológia ľudského vedomia sa uskutoční 18. februára 2023 o 17. hodine v novej záhradnej čitárni v Knižnici Juraja Fándlyhov Trnave, Rázusova 1.

Téma

Témou prvého stretnutia bude Neurobiológia ľudského vedomia – zaujímavá prednáška o tom, ako naše neuróny a ich genetické funkcie ovplyvňujú naše každodenné kognitívne myslenie, rozhodnutia, návyky, ale aj zlozvyky.

O projekte Vedomost

VedoMost chce združovať komunitu mladých vedátorov, ktorí sa v rámci projektu môžu zapojiť do vedecko-popularizačnej činnosti, diskutovať o rozmanitých napínavých témach a mať viaceré členské výhody. Cieľom projektu je poskytnúť záujemcom príležitosti na voľnočasové vzdelávanie a vzájomnú výmenu vedomostí v rôznych odborných oblastiach, aj upriamiť pozornosť na to, aký pozitívny prínos pre náš život môžu mať jednotlivé oblasti vedy a techniky.

Pre členov komunity sú pripravené aj ďalšie prednášky, diskusie, workshopy či rozhovory s vysokoškolskými študentmi alebo expertmi z rozličných vedeckých či technických sfér, ako sú napríklad prírodné vedy, IT technológie, medicína, kvantová fyzika a mnohé ďalšie. Okrem toho bude VedoMost poskytovať aj príležitosti na networkovanie medzi ľuďmi, vedcami a technikmi, možnosť spoznať nových ľudí s podobnými záujmami a získať cenné kontakty v odborných kruhoch.

Nová platforma je otvorená všetkým záujemcom o vedu a techniku nielen v Trnave, ale aj v celom Trnavskom kraji.

Viac info

https://www.facebook.com/events/586509683344475

https://www.kniznicatrnava.sk/sk/vedomost