Festival /

Týždeň vedy a techniky AV ČR 2015


Toto podujatie už prebehlo.

V poradí 15. ročník Týždňa vedy a techniky Českej republiky 2015 sa koná v Prahe, Brne, Ostrave a v ďalších mestách po celej Českej republike.

Program podujatia ponúka:

  • dni otvorených dverí
  • výstavy
  • prednášky
  • vedecké kaviarne
  • semináre
  • workshopy
  • premietanie filmov
  • súťaže
  • kvízy

Dopoludňajší program /prednášky, exkurzie…/ sú zamerané najmä na stredoškolskú mládež, popoludnňajší a večerný prednášky a iné akcie sú určené širokej verejnosti.

PODUJATIE