Súťaž / celé Slovensko

Staňte sa ochrancami planéty

Plagát: Staňte sa ochrancami planéty

Staňte sa ochrancami planéty. Zdroj: SAV


Toto podujatie už prebehlo.

Deň zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., pripravil pri príležitosti tohto dňa súťaž pre deti, ktorej cieľom je nielen upozorniť na aktuálne problémy, ale urobiť aj niečo dobré pre našu planétu.

Ako a dokedy sa môžem zúčastniť

Podmienkou výzvy Ochrancovia planéty je vytvoriť niekoľko jednoduchých pravidiel. „Chceme, aby deti spoločne s ich učiteľkami a učiteľmi vytvorili niekoľko jednoduchých pravidiel, ktorými pri ich dodržiavaní prispejú k ochrane životného prostredia,“ konkretizuje súťaž Magdaléna Bezáková z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Pravidlá je potrebné napísať na veľký plagát a nazvať Naše desatoro, sedmoro alebo pätoro pre planétu Zem, výtvarne ho dotvoriť a zavesiť na viditeľné miesto v triede alebo škole.

Fotografiu plagátu a aj spoločnú fotografiu triedy spolu s plagátom je potrebné zaslať do 10. mája 2024 na e-mailovú adresu magdalena.bezakova@savba.sk a do názvu správy napísať Ochrancovia planéty.

Kto sa môže prihlásiť

  1. Deti materských škôl – ich úlohou je vymyslieť aspoň päť pravidiel pre planétu Zem;
  2. žiaci I. stupňa základných škôl – ich úlohou je vymyslieť aspoň sedem pravidiel;
  3. žiaci II. stupňa základných škôl – ich úlohou je vymyslieť aspoň desať pravidiel.

Viac info

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11832

Štatút súťaže (.pdf, sav.sk)