Konferencia, Výzva / celé Slovensko

Preveda – XV. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2023

Študenti chémie v laboratóriu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Využite priestor na odbornú prezentáciu, predstavenie vašich výsledkov, vedeckých štúdií a propagáciu pracovného tímu. Konferencia poskytuje možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu, interaktívnu diskusiu na odborné témy a získanie plnohodnotnej publikácie príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. Veríme, že sa nám s Vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce.

Témy

V rámci aktuálneho ročníka je pripravených celkovo jedenásť zaujímavých tematických sekcií: Základná a klinická medicína, Biochémia, Biológia,  Mikrobiológia, Farmakológia a toxikológia, Chémia, Zobrazovacie techniky, Biofyzika, Environmentalistika, Biotechnológia a Otvorená sekca.

Termíny a prihlásenie

Termín pre registráciu a zaslanie abstraktov, posterov, prezentácií je do 18. mája 2023 (vrátane).

Online konferencia sa začína 22. mája 2023.

Registračný formulár, ako aj všetky potrebné informácie k registrácii, nájdete na stránke www.preveda.sk.

Viac info

https://www.preveda.sk/konferencia/xv-rocnik-interaktivnej-konferencie-mladych-vedcov