Prednáška /

prednáška|Vedecká kaviareň v Elektrárni (2018-03)


Toto podujatie už prebehlo.

VEDECKÁ KAVIAREŇ: Slnko a prejavy jeho aktivity
hosť: RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
22. 03. 2018, 17.00 – 19.00
Elektrárňa, Staničná ulica 51, Piešťany

 

Slnko – obrovské plazmové teleso, je našou najbližšiou hviezdou, ktorá svojím teplom, svetlom a energiou podmieňuje existenciu života na Zemi. Dynamické procesy na Slnku, ako dôsledok jeho magnetickej aktivity, majú vplyv v celej heliosfére, vrátane našej Zem a jej okolí (stav ionosféry, telekomunikácie, poruchy prístrojov na družiciach, poškodenie zdravia kozmonautov, výpadky energetických sústav a pod.). V prednáške budú prezentované najnovšie výsledky vo výskume Slnka zo Zeme a z kozmického priestoru, jeho vývoja, dynamických procesov na Slnku a ich vplyv na Zem.
 
Vstup voľný. Vhodné pre deti.