Prednáška /

prednáška|Prednášky pre verejnosť na Ústave experimentálnej psychológie SAV (2019-11)


Toto podujatie už prebehlo.

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 pre Vás doktorandi Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili popularizačné prednášky v zasadačke pavilónu ústavov spoločenských vied.

6.11.2019 o 16:00
Daša Strachanová: Moja pravda je lepšia ako tvoja
Každý z nás si, prirodzene, myslí, že je racionálny. Často však nedokážeme objektívne a nezaujate nájst‘ a vyhodnotit‘ informácie, ktoré dostaneme. Spôsobuje to sklon k sebapotvrdzovaniu. V príspevku sa dozviete, čo ho spôsobuje, aké sú jeho dopady na život ludí a aké existujú spôsoby na jeho znižovanie.

6.11.2019 o 16:50
Zuzana Kaššaiová: Netechnické zručnosti – skvelý pomocník alebo neužitočný koncept?
Už Cicero si kládol otázku: Je prirodzené pre človeka, že sa dopúšta chýb? Napriek najmodernejším technológiám sú naše mentálne a psychické sily obmedzené a velká čast sveta a vesmíru je mimo nášho chápania a kontroly. Avšak existujú sféry, kde kontrolu máme. Ako je teda možné, že sa v týchto sférach stávajú chyby? V príspevku sa dozviete, co sú netechnické zručnosti, čo môže spôsobovat‘ ich nedostatok a kde všade ich môžeme využit‘.

6.11.2019 o 17:40
Andrea Zelienková: Z akého dôvodu sa ľudia púštajú do rizika?
Rozhodnutie začat podnikat‘, ako aj investičné rozhodnutie sa uskutočnujú za podmienok veľkého rizika a stresu. Napriek tomu sa k tomuto rozhodnutiu niektorí ľudia odhodlajú. Na prezentácii sa dozviete viac o tom, aké kognitívne predpoklady môžu mat ľudia, ktorí sa vo vyššej miere púštajú do rizika a či existujú spôsoby, ako sa suboptimálnym podnikatelským a investičným rozhodnutiam vyhnút‘.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Podujatie na FB

Podujatie na web