Výzva / celé Slovensko

Postdoktorandské pobyty UK v Bratislave

Ilustračné foto: Študenti s notebookmi. Zdroj: iStock

Toto podujatie už prebehlo.

Základným poslaním postdoktorandských pobytov je cielená podpora výskumu a vývoja na jednotlivých súčastiach Univerzity Komenského v Bratislave, podpora mladých výskumných pracovníkov, zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry, ako aj podpora mobility postdoktorandov.

Harmonogram pre postdoktorandské pobyty

1. 7. – 9. 7. 2021 – vypísanie pozícií na post-doktorandské pobyty fakultami
9. 7. 2021 – 31. 8. 2021 – zber prihlášok uchádzačov o post-doktorandské pobyty
6. 9. – 17. 9. 2021 – výberové konania na post-doktorandské pobyty na fakultách
20. 9. – 24. 9. 2021–uzatvorenie výberových konaní a následné informovanie vybraných uchádzačov
1. 10. 2021 – začiatok post-doktorandských pobytov na fakultách – 1 rok

Kto sa môže prihlásiť

Do výzvy sa môžu prihlásiť absolventi doktorandského štúdia do 35 rokov, ktorí obhájili dizertačnú prácu na inej vysokej škole, ako je UK, a to najmä na zahraničnej vysokej škole najviac tri roky pred nástupom na postdoktorandský pobyt. Tieto pobyty sa viažu na riešenie grantových projektov základného a aplikovaného výskumu alebo vývoja na fakultách.

Každý postdoktorand môže získať podporu v maximálnej výške 27 375 eur počas celej doby riešenia projektu. Prostriedky sú určené na jeho mzdové náklady. Pracovný pomer sa uzatvorí na jeden rok s možnosťou predĺženia na dva roky s predpokladaným začiatkom od 1. 10. 2021.

Voľné postdoktorandské pozície a viac info

https://uniba.sk/veda/postdoktorandske-pobyty/