Prednáška / celé Slovensko

Plasty a životné prostredie, ich minulosť, súčasnosť a budúcnosť

Bioplasty. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Plasty, v počiatkoch ich vzniku ako syntetických materiálov, sa tešili veľkej obľube. No dnes sa spoločnosť na tieto materiály pozerá s dešpektom, často až s odporom, ako na niečo čo ničí naše životné prostredie.

O prednáške Plasty a životné prostredie, ich minulosť, súčasnosť a budúcnosť

Ako to v skutočnosti je? Prispievajú plasty ku zlepšeniu či ku zhoršeniu celkového stavu nášho životného prostredia? V súčasnosti sa často skloňuje prítomnosť plastov a mikroplastov vo všetkých zložkách biosféry a považujeme to za ich obrovské negatívum bez ohľadu na to, že ich dopad na zdravie človeka doposiaľ nie je jednoznačne preskúmaný. Neodškriepiteľne však plastový odpad nielen v oceánoch spôsobuje ekologické problémy nižším živočíchom.

Je potrebné sa zamýšľať, aké máme možnosti riešenia týchto problémov. Či je cestou zákaz všetkých plastov, alebo len niektorých. Či obmedziť využívanie plastov len v špecifických aplikáciách, ako to realizuje EÚ v legislatíve týkajúcej sa zákazu jednorazových plastov, alebo či existujú iné cesty ako prípadne nahradiť plasty inými materiálmi, ktoré by boli alebo už dokonca sú ekologickejšie.

Na tieto ale aj iné otázky a aspekty existencie a využívania plastov ako materiálov modernej doby sa pokúsi zodpovedať prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. počas mojej prednášky. Zároveň sa pokúsi priblížiť výsledky práce práve v oblasti vývoja alternatívnych, plne ekologických plastov – bioplastov.

Viac info

https://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/aktuality/plasty-a-zivotne-prostredie-ich-minulost-sucasnost-a-buducnost.html?page_id=5235