Iné / celé Slovensko

Obnova lesov – cesta k ozdraveniu a blahobytu

Les, Zádielská dolina, 2020. Zdroj: Marián Zelenák

Toto podujatie už prebehlo.

Medzinárodný deň lesov 2021 – začiatok dekády obnovy ekosystémov

Národné lesnícke centrum sa každoročne pripája k tejto výzve a v období od 15. do 22. marca 2021 uskutoční aktivity zamerané na rozšírenie vedomosti o lesoch pre rôzne cieľové skupiny.

Pre školopovinné deti si lesní pedagógovia pripravili program v online prostredí formou prezentácie na tému tohtoročného Medzinárodného dňa lesov „Obnova lesa – cesta k ozdraveniu a blahobytu“, ktorá vhodnou formou priblíži aktuálne otázky súvisiace so zdravím, zdravou stravou, revitalizáciou zničenej pôdy a nevyhnutnosťou obnovy lesov. Priestor bude na otázky, detské zážitky a skúsenosti z lesného prostredia.

Kde

Príspevky k posolstvám Medzinárodného dňa lesov budú pribúdať na stránke https://www.facebook.com/lesnapedagogika a pre záujemcov je pripravený kvíz o stromoch a  nebudú chýbať zaujímavé ceny.

Rok 2021 je rokom začiatku novej dekády obnovy ekosystémov. Jej cieľom je zabrániť, zastaviť a zvrátiť degradáciu ekosystémov na každom kontinente a v každom oceáne. Medzinárodný deň lesov je príležitosťou začať napĺňať tento cieľ. Veríme, že si nájde svojich adresátov.