Súťaž / celá Európa

Nuclear Innovation Prize

Banner podujatia: Nuclear Innovation Prize

Toto podujatie už prebehlo.

Dňa 28. júla 2021 vyhlásila Európska komisia súťaž s názvom „Nuclear Innovation Prize“. Cena vyzdvihuje a oceňuje vynikajúce výsledky v oblasti jadrových inovácií.

Cieľom súťaže je identifikovať potenciálne prevratné inovácie v rámci vývoja produktov a ich dodávateľského reťazca, od výskumu až po trh, kde výskumníci a inžinieri zohrávajú rozhodujúcu úlohu. Cena tiež vyzdvihuje a oceňuje excelentnosť v oblasti jadrových inovácií, ktorú možno nájsť v tejto oblasti výskumu, ako aj kvalitu talentovaných výskumníkov a zapojených priemyselných odvetví.

Návrhy skúma nezávislá porota zložená z nezávislých odborníkov na transfer technológií z podnikateľskej a akademickej sféry.

Táto cena sa udeľuje v 2 špecifických kategóriách

  • Cena za jadrovú inováciu v oblasti bezpečnosti reaktorových systémov
  • Cena za jadrovú inováciu v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom

Kto a dokedy sa môže prihlásiť

O grant sa môžu uchádzať výskumníci, výskumné tímy a inovátori pracujúci pre verejné a súkromné organizácie alebo spoločnosti.

Podávanie návrhov je možné do 20. októbra 2021, 17:00.

Výhry

V oboch kategóriách cien je možné vyhrať nasledovné finančné ceny:

1. miesto: 50 000 EUR
2. miesto: 30 000 EUR
3. miesto: 20 000 EUR

Viac info

https://www.slord.sk/aktuality/vyhlasenie-sutaze-nuclear-innovation-prize-v-oblasti-jadrovych-inovacii/

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/nuclear-innovation-prize_en

https://enen.eu/index.php/2021/07/29/nuclear-innovation-prize/