Prednáška / Bratislava

Moderné technológie a nové výzvy v automatickom spracovaní reči

Čítanie a učenie sa. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška vám priblíži využitie automatického spracovania reči vo viacerých oblastiach. Rečník vysvetli, aké úlohy sú typické pre rôzne oblasti a tiež to, aké algoritmy a dáta sa pri ich riešení používajú. Taktiež budete mať možnosť oboznámiť sa s jednotlivými výsledkami Oddelenia analýzy a syntézy reči UI SAV, a s ich fúziou v komunikačnom rozhraní sociálneho robota.

Po podujatí si účastníci môžu pozrieť aj superpočítač Devana.

Kedy a kde sa prednáška Moderné technológie a nové výzvy v automatickom spracovaní reči uskutoční

Prednáška sa uskutoční 7. decembra 2023 o 17.00 v priestoroch Centra spoločných činností SAV, v.v.i. Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava.

Registrácia na podujatie: https://itkurzy.sav.sk/node/203/register

Prednášajúci

Ing. Marian Trnka, Ústav informatiky SAV v.v.i.

Viac info

https://itkurzy.sav.sk/node/203/