CVTI SR, Iné, Konferencia / celé Slovensko

Mobility & Transport days

Podujatie: Mobility & Transport days

Toto podujatie už prebehlo.

Spôsob, akým žijeme a cestujeme, sa mení a dopravné systémy i spôsoby mobility čelia dlhodobým trendom dekarbonizácie a digitalizácie. Zníženie vplyvu dopravy na podnebie a životné prostredie je najnaliehavejšou prioritou v záujme splnenia záväzkov Parížskej dohody COP21 a zosúladenia so širšími cieľmi EÚ v oblasti dopravy, klímy a energetiky.

Výskum a inovácie hrajú pri dosahovaní týchto ambicióznych cieľov rozhodujúcu úlohu a čisté dopravné technológie a zelená doprava patria medzi kľúčové priority EÚ.

Pozývame Vás na medzinárodné virtuálne podujatie, spojené s partnerskou burzou. Cieľom bude prepojiť všetky relevantné subjekty, ktoré majú záujem uchádzať sa o granty programu Horizont Európa a poskytnúť informácie o vývoji dopravnej výskumno-inovačnej politiky EÚ a nástrojoch financovania v oblasti dopravy a mobility.

Po dvojdňovej informačnej časti podujatia bude od poobedia 28.5.2021 prebiehať partnerská burza, počas ktorej budú mať účastníci možnosť naplánovať si stretnutia s vybranými subjektmi. Partnerská burza je organizovaná Národnou kanceláriou Horizontu v spolupráci Enterprise Europe Network (EEN) a bude pre záujemcov otvorená až do utorka 1. júna 2021.

K dosiahnutiu tohto cieľa využije Európska komisia aj nadchádzajúci rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe, ktorý bude financovať prostredníctvom medzinárodných výskumno-inovačných projektov inovatívne riešenia pre čistú, bezpečnú  a odolnú dopravu a inteligentné služby mobility pre cestujúcich a tovar.

Kedy

Podujatie sa uskutoční online v dňoch 27. – 1.6.2021.

Viac info

ERA Portál Slovensko (eraportal.sk)

MOBILITY & TRANSPORT DAYS – virtual information & brokerage event – Information session (b2match.io)