Prednáška / Liptovský Mikuláš

Minerály medi: Libethenit a Euchroit

Minerály medi: Libethenit a Euchroit

Minerály medi: Libethenit a Euchroit. Zdroj: FB SMOPaJ


Toto podujatie už prebehlo.

Srdečne vás pozývame na prednášku doc. RNDr. Stanislava Jeleňa, CSc. o dvoch najslávnejších slovenských mineráloch, ktoré oslavujú 200-ročnicu ich prvoopisu pre svet.

Kedy a kde sa prednáška Libethenit a Euchroit uskutoční

Prednáška sa uskutoční 15. februára 2024 o 15:00 h. v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ), Školská 4, Liptovský Mikuláš.

Výstavu Minerály medi si môžete pozrieť od 15. februára do 30. apríla 2024.

O Prednášajúcom

Doc. RNDr. Stanislav Jeleň , CSc., je občan obce Ľubietová, vysokoškolský učiteľ na UMB v BB a vedecký pracovník na Ústave vied o Zemi SAV, zaoberá sa mineralogickým a metalogenetický výskumom rudných ložísk   v neovulkanitoch Slovenska, je nadšený zberateľ minerálov, propagátor histórie a tradícií baníctva v Banskobystrickom regióne, člen OZ Libetha.

Viac info

https://www.facebook.com/events/401898628989922/