Workshop / celé Slovensko

Kozmická bezpečnosť

Banner podujatia: Kozmická bezpečnosť

Toto podujatie už prebehlo.

Slovenská akademická obec a zástupcovia priemyslu sa môžu zapojiť do programu kozmickej bezpečnosti. Pri tejto príležitosti sa uskutočňuje štúdia “Slovakia National Space Safety Programme Study” (SK-S2P), ktorej cieľom je zmapovať slovenský potenciál v tejto oblasti.

O workshope

Slovenská akadémia vied ako partner štúdie pozýva širokú odbornú verejnosť na online workshop v anglickom jazyku. Účastníkov a účastníčky čaká séria prednášok o plánoch a aktivitách zameraných na rozvoj programu, ktorý má chrániť našu Zem pred hrozbami z vesmíru.

Plánovaný SK-S2P workshop je dôležitým priesečníkom aktivít celej štúdie. Úvodnú prednášku bude mať Holger Krag, riaditeľ ESA S2P programu. Počas dňa vystúpi viac ako 20 rečníkov zo Slovenska a zahraničia, akademickej obce a tiež z priemyselného sektora, ktorí predstavia svoje aktivity a svoje plány pre rozvoj témy kozmickej bezpečnosti na Slovensku. Workshop je otvorený aj pre širokú odbornú verejnosť, ktorá bude mať možnosť dozvedieť sa viac a prípadne sa zapojiť do prezentovaných tém.

Kedy a ako sa pripojím

Workshop sa uskutoční online 15. februára 2022 od 9.00 hod. cez MS Teams.
Účasť na workshope je zadarmo, je však potrebné sa zaregistrovať (online registrácia). Registrácia je možná až do začatia workshopu.

Viac info

http://www.astros.eu/promo/

https://www.linkedin.com/events/slovaknationalspacesafetyprogra6871198059393531904/