CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Informačný deň EK – Digitalizácia, priemysel a vesmír

Informačný deň – Digitalizácia, priemysel a vesmír

Toto podujatie už prebehlo.

Informačný deň Európskej komisie pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa.

Informačný deň je relevantný pre výskumné inštitúcie, univerzity či podniky, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach v rámcovom programe Horizont Európa v rámci Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír.

Kedy

Informačný deň sa uskutoční v dňoch 29.06.2021 – 30.06.2021 online.

Viac info

https://eraportal.sk/podujatia/informacny-den-ek-digitalizacia-priemysel-a-vesmir/

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-4-digital-industry-space