Workshop / celé Slovensko

Fluctuation X-ray Scattering (XFEL)


Toto podujatie už prebehlo.

Cieľom workshopu je preskúmať najnovšie teoretické a metodologické pokroky vo fluktuačnom röntgenovom rozptyle (FXS), ako aj v aplikovaní FXS pre výskum materiálov.

Jazyk workshopu

angličtina

Kedy a ako sa pripojím

Deadline registrácie: 30. máj 2021 cez https://indico.desy.de/event/29738/registrations/3576/

Workshop prebehne 2. – 3. júna 2021 cez Zoom.

Program

Program workshopu je dostupný v tomto pdf dokumente:  FXS_Workshop_Program_ver2.pdf

Viac info

https://indico.desy.de/e/fxs

https://www.xfel.eu/