Seminár / celé Slovensko

Extrapolácie 2023: Čo s umelou inteligenciou v škole?

Extrapolácie 2023

Toto podujatie už prebehlo.

Milí priaznivci Extrapolácií, vitajte na našich stránkach. Extrapolácie sú každoročné, podujatie, ktoré združuje vedcov a verejnosť naprieč celým Slovenskom, vrátane Slovenskej akadémie vied, univerzít a rôznych výskumných a vedeckých pracovísk, stredných škôl, aj súkromných firiem. Jedná sa už o 9. ročník tohto pravidelného podujatia. Tento rok sa zapojili mestá Bratislava, Žilina a Banská Bystrica.

Kedy a kde sa semináre Extrapolácie 2023: Čo s umelou inteligenciou v škole? uskutočnia

Semináre sa uskutočnia v počas dvoch dní 29. a 30. novembra 2023 prezenčne v zasadačke Ústavu informatiky SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Bratislava a aj online prostredníctvom platformy ZOOM na základe registrácie. 

Registrácia

Podujatie sa bude konať prezenčne a zároveň online prostredníctvom platformy ZOOM na základe registrácie.

Účasť na podujatí je bezplatná. Pri osobnej účasti na seminári poskytneme refundáciu cestovných lístkov do Bratislavy a späť. 

Pre koho sú semináre určené

Seminár je určený pre pedagógov stredných a vysokých škôl a jeho cieľom je prispieť k diskusii o etickom využívaní prostriedkov umelej inteligencie v pedagogickom procese.

Program

Streda, 29.11.2023 od 13.30 hod.

  • Úvod do problematiky (I. Budinská, M. Šperka)
  • Základné etické výzvy a riziká systémov AI v optike vzdelávania (P. Šantavý)
  • Umělá inteligence ve výuce: praxe na Masarykově univerzitě (J. Havlíček)
  • Panelová diskusia a záver

Štvrtok, 30.11.2023 od 13.30 hod.

  • Etika umelej inteligencie: otázky a výzvy (J. Pospíchal)
  • Ako umelá inteligencia (z)mení život žiakov a učiteľov (Z. Tkáčová)
  • Transformácia vzdelávania prostredníctvom AI: stratégie, nástroje, skúsenosti (P. Murár)
  • Panelová diskusia a záver

Viac info

https://www.facebook.com/events/882061753072695/

http://www.extrapolacie.sk/2023/index.php?menu=bratislava