Výzva / celé Slovensko

EIT Health Wild Card 2021

Podujatie: EIT Health Wild Card 2021

Toto podujatie už prebehlo.

Nečakajte na niekoho, kto prinesie zmenu, prineste ju vy

Tento rok spúšťa organizácia EIT Health program Wild Card už štvrtýkrát s cieľom nájsť spoločnosti pôsobiace v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré sa snažia zmeniť súčasný stav v dvoch oblastiach zdravotnej starostlivosti, ktorými sú starostlivosť o oči a zrak a tlmenie bolesti. Na konci súťaže získajú dva tímy od tejto organizácie až 1,5 milióna eur a dva roky podpory.

Kto sa môže prihlásiť

Prihlásiť sa môžu všetci, ktorí chcú priniesť zmenu a sú z Európy vrátane krajín EIT Health InnoStars (Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko), a tiež z regiónov EIT Health RIS.

Termín

Do 15. marca

Viac info

Viac informácií o procese podávania žiadostí v programe Wild Card 2021 organizácie EIT Health nájdete na stránke wildcard.eithealth.eu, alebo sa môžete zúčastniť webinára Wild Card 16. februára 2021.

Iba v geografickej Európe sa odhaduje na viac ako 30 miliónov nevidiacich a slabozrakých ľudí. V priemere 1 z 30 Európanov pociťuje stratu zraku. Tento problém sa zhoršuje u starších občanov, kde čelí tomuto problému každý tretí človek nad 65 rokov. Podľa štúdie 11 členských štátov Európskej Únie sa navyše priame náklady na očné choroby v Európe odhadujú na viac ako 18 miliárd eur ročne. Spoločnosť EIT Health si pri hľadaní riešenia problémov s očami a zrakom vybrala starostlivosť o oči a zrak ako jednu zo svojich výziev v tohtoročnom programe EIT Health Wild Card. Organizácia EIT Health vyzýva talentovaných inovátorov z celej Európy, aby sa pokúsili nájsť riešenie, ako zmierňovať problémy s očami a poruchy zraku, ako im predchádzať a ako ich liečiť.

Druhou výzvou súťaže je manažment bolesti. V tomto prípade je potrebné odpovedať na otázku, ako zmierňovať stavy akútnej a chronickej bolesti. Keď pochopíme, ako a prečo vzniká bolesť pri rôznych stavoch, budú mať inovatívne riešenia zamerané na tlmenie bolesti skutočne zmysluplný vplyv na životy pacientov.

Podujatie: EIT Health Wild Card 2021

Cesta vybraných tímov sa začína „hackathonom“. Budú podrobení skúške vo všetkom – od vytvorenia tímu, kritického myslenia, osvedčenia obchodného modelu až po predstavenie nápadu. Nakoniec účastníci predstavia svoje riešenie skupine popredných odborníkov v danej oblasti, aby si zaistili miesto vo finále, kde budú súťažiť o to, aby im organizácia EIT Health poskytla investíciu, začlenila ich spoločnosť a priniesla ich riešenie na trh. Na základe procesu výberu získajú až dva tímy dva roky nepretržitej podpory od EIT Health Project Managers, vedúcich mentorov a koučov organizácií a prístup k sieti a partnerom EIT Health. Okrem toho každý tím získa finančnú podporu až 750 000 eur ročne.